Küresel bilgi hizmetleri şirketi Experian'ın 22 ülkede, 45 telekomünikasyon şirketinin 80 üst düzey yöneticisiyle gerçekleştirdiği araştırma, telekomünikasyon sektöründe yaşanan sorunlara odaklanıyor. Araştırmada, büyük veri, abone kaybı, müşteri deneyimi ve sahtecilik, çözüm bekleyen sorunlar telekomünikasyon sektöründe en çok baskı hissedilen sorunlar olarak listenin en üst sıralarında yer alıyor.

Basın Bülteni

22 ülkede yapılan anket telekomünikasyon sektörünün 8 sorununu ortaya koydu

İstanbul, Türkiye, 8 Kasım 2013 — Küresel bilgi hizmetleri şirketi Experian'ın 22 ülkede, 45 telekomünikasyon şirketinin 80 üst düzey yöneticisiyle gerçekleştirdiği araştırma, telekomünikasyon sektöründe yaşanan sorunlara odaklanıyor. Araştırmada, büyük veri, abone kaybı, müşteri deneyimi ve sahtecilik,  çözüm bekleyen sorunlar telekomünikasyon sektöründe en çok baskı hissedilen sorunlar olarak listenin en üst sıralarında yer alıyor.

Küresel bilgi hizmetleri şirketi Experian'ın telekomünikasyon sektörünün önde gelen yöneticileriyle yaptığı uluslararası anketin sonuçları, "Büyük veriden gelir elde etmenin" sektörün önünde gittikçe büyüyen bir güçlük olduğunu gösteriyor. 2014 yılı yaklaşırken, abone kaybı, müşteri deneyimi ve sahteciliğin azaltılması da telekomünikasyon sektörünün karşılaştığı temel sorunlar ve güçlükler arasında yer alıyor.

Araştırma sırasında, 22 ülkeden 45 telekomünikasyon şirketinde yapılan ankete katılan 80 üst düzey yöneticiden en çok baskı hissettikleri sorunlar hakkında bilgi vermeleri istendi. Bu sonuçlar, telekomünikasyon sektörünü etkileyen temel sorunlardaki trendi belirlemek için 2012 yılında yapılan benzer anketin sonuçlarıyla karşılaştırıldı.

Çözüm bekleyen sorunlar
1. 2013 yılında, büyük veriden gelir elde etme sorununu en büyük güçlük olarak değerlendiren yöneticilerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 150 artış göstererek, güçlükler listesinin başına yerleşti.

2. Ankete katılanların yüzde 37’si uçtan uca müşteri ilişkileri yönetiminin en önemli sorunları olduğunu belirtti. 2012 yılında da yüzde 37 oranında olan bu sorun; çözülmesi gereken sorunlar arasında üst sıralardaki yerini korudu.

3. Abone kaybını azaltmanın kar marjlarını etkileyen en önemli faktör olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 26’dan yüzde 32’ye yükseldi.

4. Mevcut abonelere ek hizmet satışının da önemli olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 19’dan yüzde 29’a yükseldi.

5. Kar getiren aboneler edinmek ise yüzde 21’denyüzde 24’e çıkarak, dikkatleri Kullanıcı Başına Ortalama Gelir’den (ARPU) Kullanıcı Başına Ortalama Kar Marjı (AMPU) ve Müşteri Yaşam Değeri’ne (CLV) çekti ve böylelikle  telekomünikasyon sektörünün öncelikleri arasında yerini aldı.

6. Katılımcıların neredeyse beşte ikisi;  (2012’de yüzde 30, 2013’teyüzde 37) müşteri yaşam döngüsünde karar alma kalitesini iyileştirmenin ve müşterinin değerini potansiyel riskleriyle karşılaştırarak daha iyi anlamak için kurum dışı veri kullanımının kurumlarına büyük bir fayda sağlayacağını belirtti.

7. Ankete katılanların yüzde 10’u sahtecilikle mücadelenin gittikçe artan bir sorun olduğunu belirtti.

8. Katılımcıların yüzde 7’si ise kararların ve aboneler ile yapılan her türlü iletişimin büyük bir kısmının otomasyonunun önemli olduğunu söyledi.

Telefonica Kurumsal Risk Direktörü Antonio Valasquez anketin sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Sonuçlar konusunda hemfikiriz. Deneyimlerimize dayanarak müşteri deneyimini iyileştirme, abone kaybını azaltma ve çapraz satış fırsatlarını arttırma konusundaki endişelerin birbiriyle çok ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Pazar doygunluğunun getirdiği baskı ile yeni abone kazanımı ve karlılığı arttırma konusundaki endişeler bir araya geldiğinde, telekomünikasyon firmaları stratejilerindeki temel elementleri yeniden düşünmek zorunda kalıyorlar. Kendilerini eleştirmenin, cesaretli olmanın, gayret göstermenin yanı sıra, aboneler hakkında yeni ve daha iyi bilgi edinmeli, analiz ve öngörü yetkinliklerini arttırmalılar.” 

Experian Decision Analytics Balkanlar, Türkiye ve Orta Doğu Genel Müdürü Cenker Özhelvacı ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Müşteri deneyimi, büyük veri ve sahteciliğin telekomünikasyon firmaları tarafından ciddi zorluklar olarak belirtilmesi bizim için sürpriz olmadı. Telekomünikasyon sektörünün çok büyük miktarda veriye erişimi var ve firmalar hızla, bu verinin bahsi geçen zorluklarla başa çıkabilmek için nasıl kullanılacağını anlamaya başladı. Sonuçlar aynı zamanda Experian’ın ‘Sürekli Online Tüketici’ ve mobil yaşamın tüketicilerin hayatları üzerinde oynadığı önemli rol hakkında yakın bir tarihte yaptığı araştırmayı da destekler nitelikte. Genç, şehirli ve teknoloji meraklısı tüketiciler, kurumlarla ve markalarla her türlü etkileşimlerinde cep telefonlarını birincil iletişim aracı olarak tercih ediyor. Bu araştırma temassız işlem, snapchat mesajları gibi daha ilginç ve interaktif mobil hizmetlere olan talep artışıyla ilgili bir tüketici öngörüsü sunarak, hizmet sağlayıcıların büyüme hedeflerini tutturmak için bu talepten faydalanmaları gerektiğini gösteriyor.”

İletişim:

Çiğdem Gündoğan
Experian Decision Analytics
+90 212 344 15 15
cigdem.gundogan@experian.com

Experian Hakkında

Dünyanın lider bilgi hizmetleri şirketi Experian®; dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine veri ve analitik araçlar sunmaktadır. Experian Şirketler Grubu kurumlara kredi risk yönetimi, sahteciliğin önlenmesi, pazarlama tekliflerinin hedeflenmesi ve kararların otomatize edilmesi konularında yardımcı olmaktadır.
Experian plc, İngiltere Borsası’na kotedir (EXPN) ve  FTSE 100 endeksinde yer almaktadır. 31 Mart 2013 yıl sonu itibariyle toplam yıllık geliri 4.7 milyar Amerikan Doları’dır. Genel Merkezi İrlanda Dublin’de, operasyonel merkezleri İngiltere Nottingham, California Costa Mesa ve Brezilya Sao Paulo’da bulunan Experian’ın, 40 ülkede 17.000 çalışanı bulunmaktadır.   

2000 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Experian; İstanbul, Sofya ve Dubai ofisleri üzerinden Balkanlar, Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi’ndeki 28 ülkede Bankacılık, Finans, Telekomünikasyon ve Perakende sektörlerindeki müşterilerine hizmet vermektedir.

Daha fazla bilgi için http://www.experianplc.com / http://www.experian.com.tr/

Telekomünikasyon sektöründe Experian
Experian 1990’lı yılların başından bu yana telekomünikasyon sektörü ile çalışmaktadır. İlk olarak yeni jenerasyon operatörlere tüketici bilgi hizmetleri ve müşterek (hosted) başvuru değerlendirme sistemleri sunarak sektöre hizmet vermeye başlayan Experian, şu an 100’den fazla uluslararası operatörün yeni müşteri kazanımına ve müşterilerini yönetmesine yardımcı olmaktadır. Experian başvuru değerlendirme, müşteri öngörüsü, yeni müşteri kazanımı ve müşteriyi elde tutma, kredi riski, karar analitiği, borç yönetimi, sahtecilik önleme ve kimlik onaylama dahil olmak üzere çok sayıda alanda telekomünikasyon firmalarına yardımcı olmaktadır.

Top