Laveste antal konkurser siden september 2008

Efter nytår har flere positive økonomiske nøgletal blandet sig med de så velkendte dystre gråtoner i konjunkturbilledet. Ifølge data- og analysevirksomheden Experian styrtdykkede antallet af konkurser i april med 23 pct. i forhold til samme måned 2011, og i løbet af seneste årsperiode er konkursomfanget faldet med 13,5 pct. Det er især brancher, der tidligt i kriseforløbet oplevede mange konkurser, som nu er i bedring.

Laveste antal konkurser siden september 2008

Efter nytår har flere positive økonomiske nøgletal blandet sig med de så velkendte dystre gråtoner i konjunkturbilledet. Ifølge data- og analysevirksomheden Experian styrtdykkede antallet af konkurser i april med 23 pct. i forhold til samme måned 2011, og i løbet af seneste årsperiode er konkursomfanget faldet med 13,5 pct. Det er især brancher, der tidligt i kriseforløbet oplevede mange konkurser, som nu er i bedring.

Nye positive tal for antallet af konkurser underbygger nu de seneste måneders spirende optimisme for dansk erhvervsliv. Ifølge Experian gik 357 virksomheder konkurs i den forløbne måned. Og selvom niveauet fortsat er højt sammenlignet med før gældskrisens indtog i sommeren 2008, er niveauet det laveste siden september 2008.

”Det er lang tid siden vi har set så positive tal, som afspejler, at hjemmemarked-erhvervene nu overlever, mens eksporterhvervene ligefrem klarer sig godt. Og selvom der er et stykke vej endnu, kunne det tyde på, at vi er på vej mod normale tilstande,” kommenterer Experians kommunikationsdirektør Kim Bach.

Den holdning deler man i Dansk Erhverv. ”Den faldende tendens i konkursudviklingen tyder på, at den største del af virksomhedstilpasningen ovenpå finanskrisen har fundet sted nu,” udtaler cheføkonom i Dansk Erhverv Bo Sandberg.

Forbrugerne stækket af gæld

Den stramme virksomhedsdrift og eksporten gør det imidlertid ikke alene. Også det indenlandske marked må i gang.

”Vi må konstatere, at forbrugerne generelt ikke viser den store interesse i at øge forbruget. Det ulykkelige er dertil, at tusindvis registreres i Experians RKI register, hvor vi aldrig har talt flere dårlige betalere end nu”, siger Kim Bach.

Set med Experians briller er det derfor svært at sætte sin lid til, at forbrugerne får økonomien i gear. Den opgave har erhvervslivet, som imidlertid savner cashflow for at kunne skabe nye jobs. ”Vi tror på, at den positive konkursudvikling kan være med til at genskabe den tillid, der er nødvendig for en lempeligere og mere nuanceret kredit- og udlånspolitik, siger Kim Bach.

Dansk Erhverv: Svært at skaffe likviditet

Det håb deler cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Erhverv: ”Det er fortsat vanskeligt for små og mellemstore virksomheder at få adgang til likviditet i det nuværende marked”, siger han og peger ellers på et erhvervsliv, som i høj grad har tilpasset sig krisens vilkår.

De stærkeste står tilbage

”Særligt i 2010 – der var et rekordår i antal konkurser – gik mange af de virksomheder ned, som var kommet ind i markedet mod slutningen af højkonjunkturen uden at have tilstrækkeligt seriøst eller solidt forretningskoncept. Det er en naturlig udvikling i en kapitalistisk markedsøkonomi, selv om det naturligvis gør ondt på mange. Og man skal heller ikke tro, at problemerne nu er overstået. Selvom den faldende tendens i konkursudviklingen må ses som et tegn på, at den største del af virksomhedstilpasningen ovenpå finanskrisen nu har fundet sted”.

Fortsat mange restauranter og hoteller konkurs

Antallet af konkurser i hotel- og restaurationsbranchen faldt i forhold til april 2011, men ser man på hele den seneste årsperiode ligger antallet fortsat højt.

”De danske restauranter vinder international hæder på stribe. Men selvom vi er stolte af dette, er det ikke noget, der afspejler sig i gennemsnitsdanskerens tilbøjelighed til at bruge penge på restaurantbesøg. Tværtimod er Danmark generelt blandt bundskraberne i EU, når det drejer sig om andelen af den disponible indkomst, der anvendes på restaurantbesøg. Og det er et område, der yderligere har været særdeles hårdt ramt af nedgangen i privatforbruget. Og så hjælper den diskriminerende danske særregel om, at virksomheder ikke har ret til fuldt fradrag for moms på erhvervsmæssige køb af restaurations- og overnatningsydelser naturligvis heller ikke på konkurrenceevnen”, siger cheføkonom Bo Sandberg, der dog glæder sig over, at antallet af konkurser trods alt går i den rigtige retning.

Konkursbølge stilnet af for byggeriet

På positivsiden er der i store dele af servicesektoren – eksempelvis indenfor information og kommunikation – færre konkurser. Det samme gør sig gældende flere i de konjunkturfølsomme brancher som transport og byggeri. Fælles for disse brancher er, at de meget tidligt i kriseforløbet oplevede en voldsom konkursbølge, som nu er stilnet noget af.

Top