Antallet af konkurser fortsætter med at falde, men er stadig langt fra før-krise niveau, viser den seneste analyse fra data- og analysevirksomheden Experian. Et positivt bidrag for marts, hvor det spirende opsving konkurrerer med lav likviditet i erhvervslivet og voksende misligholdt privatgæld i husholdningerne.

Forsigtigt marked trods færre konkurser

Antallet af konkurser fortsætter med at falde, men er stadig langt fra før-krise niveau, viser den seneste analyse fra data- og analysevirksomheden Experian.  Et positivt bidrag for marts, hvor det spirende opsving konkurrerer med lav likviditet i erhvervslivet og voksende misligholdt privatgæld i husholdningerne.

Økonomiske kastevinde med positiv eksport, men øget ledighed fik i marts følgeskab af det nu stabilt faldende konkurstal. Tallet fortsætter den positive udvikling med et fald til det laveste niveau siden marts 2009. 460 selskaber gik konkurs i marts 2012, hvilket svarer til et fald på 7,3 pct. sammenlignet med marts 2011, hvor der var 496 konkurser. 

”Konkurstallet er et lunt pust i det tidlige forår. Danske virksomheder har fået styr på deres processer og risikovurdering, omend kampen om de gode kunder vil blive intensiveret i de kommende måneder. Den privatøkonomiske gæld er fortsat en barriere for vækst, og vi må erkende, at det stadig er mere end dobbelt så mange selskaber, der drejer nøglen om med en konkurs, som før krisen indtraf for fire år siden", siger kommunikationsdirektør i Experian, Kim Bach.

“Erhvervslivet har brug for kunder i butikken. Men så længe antallet af registrerede i Experians RKI register vokser måned for måned, er det svært at se optimistisk på et ‘skub’ fra den indenlandske efterspørgsel."Krudtrøgen fra nytårsraketterne har lagt sig – og dermed kan der også gøres status over 2011 set med konkursbriller. I forhold til det negative rekordår 2010, faldt antallet af konkurser i 2011 med 15 pct.

De robuste går udfordrende år i møde

At de robuste virksomheder står tilbage, er ifølge Dansk Erhverv en konsekvens af, at den største tilpasning ovenpå finanskrisen allerede fandt sted i 2009 og 2010. Fremadrettet er der dog også efter Dansk Erhvervs opfattelse fortsat stormvarsel for de danske virksomheder.

”I lyset af de seneste kvartalers vækstrater står Danmark på randen af et økonomisk ”triple dip”, dvs. tredje tekniske recession på tre år, og udsigterne for 2012 sætter erhvervslivet under fornyet pres. Glæden over et faldende konkursniveau i 2011 risikerer derfor at blive kortvarig. Konkursantallet vil formentlig stige i 2012, men vil næppe overgå det negative rekordår 2010, idet erhvervslivet allerede har tilpasset sig efter de første krisebølger. Til gengæld kan man frygte, at flere medarbejdere berøres af konkurserne i 2012”, siger cheføkonom i Dansk Erhverv, Bo Sandberg.

Et vadested

At konkurstallet fortsætter nedad, er ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom Bo Sandberg en positiv nyhed for dansk økonomi, der dog ifølge erhvervsorganisationen fortsat befinder sig i et vadested:

”På den ene side bliver eksporten ved at overraske positivt, privatforbruget steg i 4. kvartal for første gang i et år, renten er lav så langt øjet rækker og også forbrugertilliden kryber forsigtigt opad. I modsat retning trækker et fastfrossent boligmarked, høj inflation, stigende benzinpriser og en fortsat vanskelig kreditadgang især for de små og mellemstore virksomheder,” siger Bo Sandberg.

Dansk Erhverv fremhæver, at det især er Hovedstaden med et fald på 22 pct., der har bidraget til det faldende konkursomfang i løbet af det seneste år.

”Hovedstadsområdet er landet på benene igen efter krisen. Især servicesektoren trækker konkursstatistikken i positiv retning” siger Dansk Erhvervs cheføkonom.

Flere konkurser ved landbruget

Branchemæssigt hæfter Dansk Erhverv sig ved at det er en bredt funderet nedgang i konkursantal – med landbruget samt overnatning og restauranter som markante undtagelser.

Kreditpolitik kan blive dynamo

Ifølge Experian vil en nuanceret kreditpolitik kunne fungere som det værktøj, der løsner op for den gordiske knude, hvor erhvervslivet savner cashflow for at skabe arbejdspladser, mens kunderne får sværere ved at låne til forbrug.


“Så længe vi øger den misligholdte privatgæld med over 5,6 millioner hver dag, er det klart, at der er behov for en mere fintmasket kreditgivning. Omvendt kan en nuanceret kreditkultur, hvor der gives kredit - ikke til alle, men til de rigtige, skabe en dynamo for den vækst, som alle har brug for,” slutter kommunikationsdirektør i Experian, Kim Bach.

For yderligere informationer og kommentarer kontakt:

Experian - Nordisk kommunikations- og marketingdirektør Kim Bach:  (mobil 53611308)
Dansk Erhverv - Cheføkonom Bo Sandberg: (mobil 28503819)

Om Experian

Experian er verdens førende leverandør af data, analyser og statistiske modeller inden for økonomiske data, fysiske adresser m.v. I mere end 80 lande forsyner Experian kunder med viden i form af en kombination af data, analyser og software. Experian’s virksomhedskunder benytter typisk denne viden til at tage beslutninger inden for f.eks. kreditvurdering, risikostyring og markedsføring Forbrugere og privatpersoner kan få afklaret kreditværdighed og beskytte sig mod identitetstyveri.

Experian har en global årlig omsætning på 27 milliarder kroner (2010) og ca. 15.000 ansatte med kontorer i 41 lande over hele verden. I Danmark har Experian en hovedafdeling på Østerbro i København og et kontor i Silkeborg og beskæftiger ca. 150 mennesker inden for data, statistik, analyse, salg og markedsføring.

Om Experians konkursstatistik

Experian er leverandør af data, og Experians månedlige konkursstatistik er således baseret udelukkende på de faktiske konkurstal i en given måned. Statistikken er udarbejdet siden 1996 efter samme metode, og konkurstallene kan derfor sammenlignes direkte tilbage i tiden. Den ny brancheopdeling fra januar 2008 betyder dog, at en eventuel sammenligning af branchefordelingerne henover dette tidspunkt skal tages med et vist forbehold.

Top