Flere konkurser i januar – Sjælland hårdest ramt

I januar 2012 var der iflg. analyse- og kreditvirksomheden Experian 472 konkurser, hvilket er en stigning på 3,5 procent i forhold til sidste år. Især handel, overnatning og restauration er ramt.

Flere konkurser i januar – Sjælland hårdest ramt

I januar 2012 var der iflg. analyse- og kreditvirksomheden Experian 472 konkurser, hvilket er en stigning på 3,5 procent i forhold til sidste år. Især handel, overnatning og restauration er ramt.

I analyse- og kreditvirksomheden Experians konkursanalyse for januar peger pilen for første gang i 13 måneder opad for udviklingen i antallet af konkurser.

”Efter et år med stabilt faldende konkurstal ser vi i januar en stigning på 3,5 procent i forhold til sidste år ved samme tid, og det er selvfølgelig et trist brud med mange måneders forsigtig optimisme,” siger kommunikationsdirektør Kim Bach, Experian.

Blandt de hårdest ramte brancher i januar er overnatning og restauration, handel samt bygge og anlæg. Mens brancher som liberal service samt pengeinstitutioner og finans klarer sig bedre end i januar 2011.

Stigningen var ikke uventet

Erhvervsorganisationen Dansk Erhverv vurderer, at der er tale om et forsigtigt første fingerpeg om, at konkursomfanget vil stige lidt igen i 2012. 

Cheføkonom Bo Sandberg peger på, at der fortsat er tale om et forholdsvist højt niveau sammenlignet med før krisen satte ind. Korrigeret for sæsonudsving var det gennemsnitlige konkursantal i 2011 på 470 konkurser pr. måned, hvilket svarer til flere end 15 konkurser dagligt. 

”Når vi ser en enkelt måned med en lille stigning i antallet af konkurser, skal vi passe på med at overfortolke. Som følge af den fortsatte økonomiske krise og det lave privatforbrug, var det ventet, at tallene vil stige en smule igennem 1. halvår 2012 – og at flere medarbejdere vil blive berørt af konkurserne i år end sidste år,” siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Erhverv.

Dansk Erhverv peger på den fornyede kreditklemme, der især rammer små og mellemstore virksomheder, som en væsentlig forklaring på de mange konkurser.

Flere handelsvirksomheder rammes nu af konkurs

I januar 2012 gik 99 handelsvirksomheder konkurs, mens det tilsvarende tal for januar 2011 var 85.

”Der har på det seneste været en stigende tendens i antallet af konkurser for handelsvirksomhederne. Også på den baggrund virker det malplaceret med de nye afgifter på grænsehandelsfølsomme varer fra nytår, selvom disse dog naturligvis endnu ikke har virket længe nok til at påvirke konkursstatistikken,” siger Bo Sandberg.

Experians nye tal viser også, at der var markant flere konkurser i overnatnings- og restaurationsbranchen i januar 2012 end i samme måned 2011 - og at det er en tendens, der også gjorde sig gældende gennem hele 2011.

Værst på Sjælland

I januar 2012 er det værd at bemærke, at det kun er på Sjælland og i Hovedstaden, at der er sket markante stigninger i konkursomfang (hhv. en stigning på 20 og 15 pct.). For Hovedstadens vedkommende har der imidlertid i løbet af det seneste år været et generelt fald i antal konkurser på næsten 21 pct.

”Så også her bør vi holde lidt igen med alarmklokkerne – der kan være tale om statistiske tilfældigheder,” kommenterer Bo Sandberg.

”For Sjællands vedkommende er stigningen i konkursomfang fra begyndelsen af 2012 mere alvorlig. Sjælland har ikke haft det samme fald i antallet af konkurser gennem 2011 som resten af landet. Og samtidig er det velkendt, at boligmarkedet har været specielt hårdt ramt på Sjælland, hvilket sætter mange andre ting i stå, herunder detailhandlen i yderdistrikterne,” siger Dansk Erhvervs cheføkonom.

Lidt optimisme

”Hvis man skal se optimistisk på de nye tal, er det, at Experians øvrige analyser viser, at flere virksomheder vendte underskud til overskud i 2011. Problemet er, at mange har været nødt til at trække på egenkapitalen for at modstå de akutte tab, der altid vil opstå i krisetid, hvor leverandører og kunder pludselig ikke kan levere eller betale” slutterkommunikationsdirektør Kim Bach fra Experian.

Kontaktinformation:

Experian - Nordisk kommunikations- og marketingdirektør Kim Bach:  (mobil 53611308),. 
Dansk Erhverv - Cheføkonom Bo Sandberg: (mobil 28503819)

For henvendelser vedr. koordinering og materiale:

Extern PR: FrontPage, tlf.: 22 82 15 78

Om Experian

Experian er verdens førende leverandør af data, analyser og statistiske modeller inden for økonomiske data, fysiske adresser m.v. I mere end 80 lande forsyner Experian kunder med viden i form af en kombination af data, analyser og software. Experian’s virksomhedskunder benytter typisk denne viden til at tage beslutninger inden for f.eks. kreditvurdering, risikostyring og markedsføring Forbrugere og privatpersoner kan få afklaret kreditværdighed og beskytte sig mod identitetstyveri.

Experian har en global årlig omsætning på 27 milliarder kroner (2010) og ca. 15.000 ansatte med kontorer i 41 lande over hele verden. I Danmark har Experian en hovedafdeling på Østerbro i København og et kontor i Silkeborg og beskæftiger ca. 150 mennesker inden for data, statistik, analyse, salg og markedsføring.

Om Experians konkursanalyse

Experian er leverandør af data, og Experians månedlige konkursanalyse er således baseret udelukkende på de faktiske konkurstal i en given måned. Statistikken er udarbejdet siden 1996 efter samme metode, og konkurstallene kan derfor sammenlignes direkte tilbage i tiden. Den ny brancheopdeling fra januar 2008 betyder dog, at en eventuel sammenligning af branchefordelingerne henover dette tidspunkt skal tages med et vist forbehold.

Top