Færre konkurser lover forårsstemning

Ifølge data- og analysevirksomheden Experian lå antallet af konkurser i februar ca. 8 procent lavere end i samme måned 2011 – og ser man på hele den seneste årsperiode, er konkursomfanget faldet med 15 pct. Siden nytår er der kommet nye økonomiske nøgletal, som nuancerer de ellers så velkendte gråtoner i konjunkturbilledet – både i Danmark og internationalt. Det er godt nyt, vurderer erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

Færre konkurser lover forårsstemning

Ifølge data- og analysevirksomheden Experian lå antallet af konkurser i februar ca. 8 procent lavere end i samme måned 2011 – og ser man på hele den seneste årsperiode, er konkursomfanget faldet med 15 pct. Siden nytår er der kommet nye økonomiske nøgletal, som nuancerer de ellers så velkendte gråtoner i konjunkturbilledet – både i Danmark og internationalt.  Det er godt nyt, vurderer erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

Efter et knæk i den forkerte retning i januar, er bevægelsen i antallet af konkurser tilbage til den udvikling, vi så gennem hele 2011. I februar 2012 var der ifølge data- og analysevirksomheden Experian 452 selskaber, der gik konkurs. Det svarer til knapt 16 konkurser hver dag. 

“Med et fald i februar-tallene for antallet af konkurser, er vi tilbage i det lange seje træk mod niveauet fra før krisen satte ind. Vi er på rette vej, men vi må ikke overse, at gennemsnittet trods alt endnu ligger over dobbelt så højt som for 4 år siden,” siger Experians kommunikationsdirektør Kim Bach.

Et lysere billede end længe

”Det nuværende niveau med omkring 450 konkurser om måneden er fortsat ganske højt. Men det er positivt, at konkursomfanget aftager – og når den kendsgerning kædes sammen med de seneste tal for eksport, beskæftigelse og privatforbrug, så tegner der sig et lidt lysere billede af aktiviteten i den private sektor, end vi har set længe,” siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Erhverv.

Når månedens tal alligevel får Dansk Erhverv til at tænke i forårstermer, er det fordi kendsgerningerne kan kædes sammen med de seneste tal for eksport, beskæftigelse og privatforbrug, forklarer cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Erhverv.

“Nøgternt set tegner der sig et lidt lysere billede af aktiviteten i den private sektor, end vi har set længe,” siger Bo Sandberg.

Korrigeret for normale sæsonudsving, er der tale om et markant fald på 13 pct. i konkursantal fra januar til februar. Med februar-tallene er konkursudviklingen tilsyneladende tilbage på den svagt faldende tendens, der gjorde sig gældende i gennem stort set hele 2011, før den nye bølge af international usikkerhed satte ind.

Udviklingen tyder på, at den største del af virksomhedstilpasningen ovenpå finanskrisen har fundet sted, vurderer Dansk Erhverv.

”Særligt i 2010 – der var et rekordår i antal konkurser – gik mange af de virksomheder ned, som var kommet ind i markedet mod slutningen af højkonjunkturen uden at have et bæredygtigt forretningskoncept. Det er en naturlig udvikling i en kapitalistisk markedsøkonomi, selvom det naturligvis gør ondt. Og desværre er problemerne endnu ikke overstået – bl.a. er det fortsat vanskeligt for små og mellemstore virksomheder at få adgang til likviditet i det nuværende marked,” siger Bo Sandberg.

Især positiv konkursudvikling i Hovedstaden

Det er især Hovedstaden med et fald på 21 pct., der har bidraget til det faldende konkursomfang i løbet af det seneste år.

”De store byområder - især Hovedstaden - er tilsyneladende landet på benene igen efter krisen. Byområderne har den umiddelbare erhvervsmæssige fordel, at man ikke er så afhængig af udviklingen i enkeltstående konjunkturfølsomme brancher. Især servicesektoren trækker konkursstatistikken i positiv retning i Hovedstaden,” siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Erhverv.

For yderligere informationer og kommentarer kontakt:

Experian - Nordisk kommunikations- og marketingdirektør Kim Bach:  (mobil 53611308),.

Dansk Erhverv - Cheføkonom Bo Sandberg: (mobil 28503819)

Top