Beskedent konkursfald fortsætter

Dansk økonomi befinder sig fortsat på en knivsæg, men siden nytår har der i det mindste været et stabilt billede af færre konkurser i erhvervslivet. Ifølge data- og analysevirksomheden Experian faldt antallet af konkurser i maj med ca. 4 pct. i forhold til samme måned 2011 - og i løbet af seneste årsperiode, er konkursomfanget faldet med 12,7 pct. Konkursfaldet er ganske bredt funderet, men især mange små og mellemstore virksomheder er fortsat ramt af kreditklemmen.

Beskedent konkursfald fortsætter

Dansk økonomi befinder sig fortsat på en knivsæg, men siden nytår har der i det mindste været et stabilt billede af færre konkurser i erhvervslivet. Ifølge data- og analysevirksomheden  Experian  faldt antallet af konkurser i maj med ca. 4 pct. i forhold til samme måned 2011 - og i løbet af seneste årsperiode, er konkursomfanget faldet med 12,7 pct. Konkursfaldet er ganske bredt funderet, men især mange små og mellemstore virksomheder er fortsat ramt af kreditklemmen.

Erhvervslivet fortsætter indsatsen for at skabe overskud, vækst og arbejdspladser, og det afspejler sig endnu engang i et faldende konkurstal. Med 447 konkurser i maj 2012, forsætter udviklingen i positiv retning med et fald på 3,9% sammenlignet med maj sidste år.

"Endnu et ryk i den positive retning, selvom det denne gang ikke gælder hele landet. Antallet af konkurser stiger i Sydjylland, hvilket forhåbentlig er en enlig svale i en udvikling, der ellers, med undtagelse af januar, har budt på konstant nedgang," kommenterer kommunikationsdirektør Kim Bach, Experian.

"Selvom konkursudviklingen isoleret set er positiv, så er dansk økonomi i de senere måneder røget tilbage i de grå baggrundstoner - stærkt sekunderet af den sydeuropæiske gældskrise med epicenter i Spanien og Grækenland. Senest viste nationalregnskabstallene en yderst beskeden vækst og en beskæftigelse, der faldt med ca. 8.000 personer i 1. kvartal," forklarer cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Erhverv.

Konkurser viser sig med en vis forsinkelse

Når konkurserne ikke er begyndt at stige igen, skyldes det ifølge erhvervsorganisationen Dansk Erhverv dels, at konkursmønstret altid bevæger sig med en vis forsinkelse, og dels at den største del af virksomhedstilpasningen ovenpå finanskrisen har fundet sted nu.

"Selskaberne er ikke i samme dybe krise som 2008/2009, men rigtig mange kæmper med dårlig soliditet", oplyser Kim Bach og henviser til de regnskabstal, som Experian hvert år bearbejder til et overblik over erhvervslivets generelle tilstand. Samtidig er den rekordhøje misligholdte privatgæld, der viser sig i antal registrerede i Experians RKI-register et problem.

"Kigger vi på samtlige brancher, ligger procentdelen af de, der slutter året med overskud en anelse lavere end i 2011, så faren er ikke drevet over endnu. Dertil ser vi en banksektor med udsigt til at skulle opfylde endnu strengere kapitalkrav, hvilket kan påvirke deres mulighed for at yde erhvervslivet den ønskede kredit", siger Kim Bach.

Fortsat mange konkurser i Sydjylland

Som eneste landsdel, har der i det forløbne år været flere konkurser i Sydjylland end året før. Detailhandlen er presset af grænsehandel og industrien mærker, at det tyske marked er gået lidt ned i fart.

Iflg. Experians opgørelse gik der fra juni 2011 til maj 2012 i alt 420 virksomheder konkurs i Sydjylland, mod 396 i den foregående årsperiode. Det er en stigning på 6,1 procent i løbet af det seneste år. Til sammenligning er konkursantallet faldet med 12,7 procent på landsplan det seneste år. Det største fald i konkursomfang har været i Hovedstaden (-20 pct.) og på Bornholm (-15 pct.).

"Fra kriseårene og frem, har pilen i grænsehandlen kun peget én vej - opad. Det påvirker hele landets butiksstruktur og samfundsøkonomi. Men naturligvis ingen steder kraftigere end i Sønderjylland, hvor det virkelig kan mærkes, at for hver gang Danmark opkræver 3 kr. i moms og afgifter, opkræver Tyskland kun ca. 2 kr. Det seneste halve års nye afgifter har accelereret udviklingen, og det er ikke længere kun sprut og smøger, der købes syd for grænsen, men en meget bredere kurv af dagligvarer og forbrugsgoder," siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Erhverv.

Kontaktinformation:

Experian - Nordisk kommunikations- og marketingdirektør Kim Bach:  (mobil 53611308),. 
Dansk Erhverv - Cheføkonom Bo Sandberg: (mobil 28503819)

For henvendelser vedr. koordinering og materiale:

Extern PR: FrontPage, tlf.: 22 82 15 78

Top