2011 gav lille pusterum i konkursudviklingen

Krudtrøgen fra nytårsraketterne har lagt sig – og dermed kan der også gøres status over 2011 set med konkursbriller. I forhold til det negative rekordår 2010, faldt antallet af konkurser i 2011 med 15 pct. Alligevel går dobbelt så mange konkurs som i 2007

2011 gav lille pusterum i konkursudviklingen

Krudtrøgen fra nytårsraketterne har lagt sig – og dermed kan der også gøres status over 2011 set med konkursbriller. I forhold til det negative rekordår 2010, faldt antallet af konkurser i 2011 med 15 pct. Alligevel går dobbelt så mange konkurs som i 2007

I 2011 var der i alt 5.644 konkurser, svarende til 470 om måneden. Til sammenligning var der i 2010 555 konkurser pr. måned. 2011 blev dermed året, hvor danske selskaber med stramt fokus fastholdt den nedadgående kurve for antallet af konkurser. Måned efter måned gik tallet ned, og 2011 sluttede samlet af med 15,3 procent færre konkurser end i 2010. Niveauet er nu det laveste i mere end to år, men stadig langt over niveauet fra for fire år siden I december 2007, hvor gennemsnittet var 199 pr. måned.

”Udviklingen går i den rigtig retning, men faktum er, at vi i 2011 oplevede mere end dobbelt så mange konkurser som i 2007. Kun de mest robuste virksomheder står tilbage, og de går en usikker tid i møde med et forbrug, såvel privat som offentligt, der er under stærkt pres. Fra Experians andre analyser ved vi, at kun seks ud af 10 selskaber skaber overskud, at virksomhederne tærer på egenkapitalen, og at hver 20. dansker er registreret i RKI og derfor ikke umiddelbart vil bidrage til et øget forbrug.  Den kombination skaber en udfordrende driftssituation for virksomhederne i 2012, siger Kim Bach, kommunikationsdirektør i Experian.

De robuste går udfordrende år i møde

At de robuste virksomheder står tilbage, er ifølge Dansk Erhverv en konsekvens af, at den største tilpasning ovenpå finanskrisen allerede fandt sted i 2009 og 2010. Fremadrettet er der dog også efter Dansk Erhvervs opfattelse fortsat stormvarsel for de danske virksomheder.

”I lyset af de seneste kvartalers vækstrater står Danmark på randen af et økonomisk ”triple dip”, dvs. tredje tekniske recession på tre år, og udsigterne for 2012 sætter erhvervslivet under fornyet pres. Glæden over et faldende konkursniveau i 2011 risikerer derfor at blive kortvarig. Konkursantallet vil formentlig stige i 2012, men vil næppe overgå det negative rekordår 2010, idet erhvervslivet allerede har tilpasset sig efter de første krisebølger. Til gengæld kan man frygte, at flere medarbejdere berøres af konkurserne i 2012”, siger cheføkonom i Dansk Erhverv, Bo Sandberg.

Lyspunkter for finans samt bygge & anlæg

Branchemæssigt er det især bygge- og anlægsbranchen samt pengeinstitutter og finansvirksomheder, der har trukket konkursudviklingen i positiv retning i 2011.

”Både bygge- og anlægsbranchen og finansielle virksomheder som eksempelvis investeringsselskaber, er ekstremt konjunkturfølsomme. Så netop i de brancher fandt tilpasningen af virksomhedsbestanden til de nye krisetider allerede sted i 2009 og 2010. De mest useriøse og mindst økonomisk solide virksomheder forsvandt allerede ud af markedet i 2009 og yderligere andre med en vis forsinkelse i 2010. Derfor så vi i 2011 et betydeligt fald på ca. 25 pct. – ganske vist fra højt udgangspunkt – i konkursantallet i byggeriet og i den finansielle sektor. I 2. halvår 2011 har bygge- og anlægsbranchen derudover fået en aktivitetsmæssig hjælpende hånd, dels af skybruddet 2. juli og dels af Bolig-jobplanen, der trådte i kraft 1. juni 2011” siger Bo Sandberg.

Handel og fremstilling fulgte gennemsnittet

Branchemæssigt følger store sektorer som handel og fremstillingserhverv det samlede landsgennemsnit med et konkursfald på ca. 15 pct. i 2011. I detailhandlen dækker denne udvikling dog over en positiv tendens hos discountbutikkerne og en negativ udvikling i de mere luksusprægede segmenter samt i udkantsområderne.

Nedtur for hotel & restauration

Som den eneste større branchegruppe, oplevede hotel- og restauration en stigning i antal konkurser i 2011.

”Hotel- og restaurationsbranchen led i 2011 under nedgangen i privatforbruget. Danmark er i forvejen et af de europæiske lande, hvor familierne bruger mindst pr. indbygger pr. år på restaurationsbesøg og der blev i 2011 skruet yderligere ned på den budgetpost. I den proces gik 352 restaurations- og overnatningsvirksomheder nedenom og hjem i 2011, dvs. ca. én om dagen” siger Bo Sandberg.

Hovedstaden og Østjylland trak i positiv retning

Det er især Hovedstaden og Østjylland – med fald på hhv. 21 og 15 pct. – der har bidraget til det faldende konkursomfang i 2011. Ifølge Dansk Erhverv skal disse tal dog ses i sammenhæng med, at man i Sydjylland, Fyn og Nordjylland væsentligt tidligere i konjunkturforløbet formåede at tilpasse virksomhedsbestanden til de nye krisetider.

”De store byområder, Hovedstaden, Århus og Trekantområdet er tilsyneladende landet på benene igen efter krisen. Byområderne har den umiddelbare erhvervsmæssige fordel, at man ikke er så afhængig af udviklingen i enkeltstående konjunkturfølsomme brancher. Især servicesektoren trækker konkursstatistikken i positiv retning i byområderne” siger cheføkonom Bo Sandberg.

For yderligere informationer og kommentarer kontakt:

Experian - Kim Bach:  (mobil 53611308), Nordisk kommunikations- og marketingdirektør.

Dansk Erhverv - Bo Sandberg: (mobil 28503819), Cheføkonom

For hjælp til pressematerialet mv. kontakt Experian ekstern PR Mette Andersen (mobil 22821578).

Om Experian

Experian er verdens førende leverandør af data, analyser og statistiske modeller inden for økonomiske data, fysiske adresser m.v. I mere end 80 lande forsyner Experian kunder med viden i form af en kombination af data, analyser og software. Experian’s virksomhedskunder benytter typisk denne viden til at tage beslutninger inden for f.eks. kreditvurdering, risikostyring og markedsføring Forbrugere og privatpersoner kan få afklaret kreditværdighed og beskytte sig mod identitetstyveri.

Experian har en global årlig omsætning på 27 milliarder kroner (2010) og ca. 15.000 ansatte med kontorer i 41 lande over hele verden. I Danmark har Experian en hovedafdeling på Østerbro i København og et kontor i Silkeborg og beskæftiger ca. 150 mennesker inden for data, statistik, analyse, salg og markedsføring.

Om Experians konkursstatistik

Experian er leverandør af data, og Experians månedlige konkursstatistik er således baseret udelukkende på de faktiske konkurstal i en given måned. Statistikken er udarbejdet siden 1996 efter samme metode, og konkurstallene kan derfor sammenlignes direkte tilbage i tiden. Den ny brancheopdeling fra januar 2008 betyder dog, at en eventuel sammenligning af branchefordelingerne henover dette tidspunkt skal tages med et vist forbehold.

Top