Experians Credit Risk Forum i Berlin denne uge ridsede tendenserne op for et 2012 med fokus på operationel kreditpolitik og udvikling af nye metoder til kundeindsigt og udlån til små og mellemstore virksomheder.

Skærpet fokus på udlån og kredit i 2012

På Experians internationale Credit Risk Forum i Berlin onsdag trak nogle af Europas førende eksperter indenfor den finansielle sektor tendenserne op for de største kredit-risici i 2012.

Experians eksperter gjorde tydeligt, hvordan den seneste udvikling i den europæiske økonomi, ny lovgivning og løbende stramninger vil påvirke dag-til-dag udlånsaktiviteterne i hele Europa. Hensigten var at fremhæve strategier, der kan bidrage til effektivt at styre kreditrisikoen i det omskiftelige miljø.

Joy Griffiths, global adm. direktør for Experian Analytics åbnede konferencen ved at diskutere muligheder for at tilegne sig bedre kundeindsigt gennem analyse og engagement. Ny lovgivning er undervejs, og man drøftede, hvordan disse kan bruges til at skabe konkurrencemæssig fordel:

 "Organisationer, der udmærker sig ved at samle og optimere på både interne og eksterne data, vil blive i stand til at navigere hurtigere og træffe mere rentable beslutninger. De vil skabe en målbar forskel mellem sig selv og deres konkurrenter, sagde Joy Griffith blandt andet og pointerede, at det ikke mindst gælder banker, der investerer i at opfange og opdatere kundernes profiler. Det kan i dag gøres meget specifikt ud fra demografi og økonomiske vilkår og en række adfærdsmæssige parametre såsom låntagningsmønstre etc.

Basel III – dybere kundeindsigt

Carlo Gabardo, leder af Basel Consulting i Experian, fortalte deltagerne, at 2012 vil blive et afgørende år for ’Basel III’, idet bankerne må lægge sig i selen for at blive parate til de nye Basel-kapitalkrav med supplerende tillægskrav, udløst af den europæiske statsgæld.

Gabardo kommenterede: "I 2012 vil vi se bankerne fortsætte med at reducere de risikobetonede aktiver og lægge større fokus på likviditetsstyring, kreditrisiko og operationel effektivitet. Bankerne bliver nødt til at udvikle deres indsigt og styrke de værktøjer og processer, der allerede er bragt i spil med Basel II.

Flere lån til små og mellemstore

Stephen Gildert, Experians EMEA ansvarlige for lån til små og mellemstore virksomheder, fortalte de delegerede, at - på trods af en træg efterspørgsel efter kredit fra denne type virksomheder, vil der opstå stigende konkurrence i 2012 med større fokus på operationel effektivitet.

Gildert kommenterede: "Mindre virksomheder i hele Europa administrerer deres kontanter meget nøje, og mange er tilbageholdende med at søge nye midler. De, der er på udkig efter kredit leder lige nu efter fleksible former for finansiering. Ikke så få overvejer at bruge deres kapitalreserver til at finansiere vækst og cash flow. Derfor vil der være en masse arbejde i at forbedre effektiviteten af SMV-långivningsmiljøer, således at bankerne bliver i stand til på rentabel vis at yde mindre lån til langt flere.

Økonomisk kriminalitet mere sofistikeret

Gillian Key-Vice, EMEA-chef for lovgivningsmæssige udvikling hos Experian, sagde, at 2012 vil byde på en større modernisering af begrebet ’risikoovervågning’ i hele Europa. Frankrig og Irland arbejder allerede aktivt på ændringer på området. Og begge lande er tilbøjelige til at følge Ungarn og lovgive om retten til at dele positive data i løbet af 2012.

Key-Vice kommenterede: "Forståelse for, hvilke kredit-ansøgere og eksisterende kunder, der allerede oppebærer en høj gæld, og indsigt i, hvordan de forvalter deres kreditforpligtelser, er nøglen til robuste og ansvarlige kredit-beslutninger. Denne viden forbedrer långiveres mulighed for at styre og overvåge låntagerne og dybere indsigt i risici.

Samtidig betyder det overblik for den enkelte låntager og giver værktøjer til den kreditsøgende i retning af mere ansvarlige privatøkonomiske beslutninger. "

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Kommunikationsdirektør Kim Bach, tlf. 53 61 13 08

Om Experian

Experian er verdens førende leverandør af data, analyser og statistiske modeller inden for økonomiske data, fysiske adresser m.v. I mere end 80 lande forsyner Experian kunder med viden i form af en kombination af data, analyser og software. Experian’s virksomhedskunder benytter typisk denne viden til at tage beslutninger inden for f.eks. kreditvurdering, risikostyring og markedsføring Forbrugere og privatpersoner kan få afklaret kreditværdighed og beskytte sig mod identitetstyveri.

Experian har en global årlig omsætning på 27 milliarder kroner (2010) og ca. 15.000 ansatte med kontorer i 41 lande over hele verden. I Danmark har Experian en hovedafdeling på Østerbro i København og et kontor i Silkeborg og beskæftiger ca. 150 mennesker inden for data, statistik, analyse, salg og markedsføring.

Top