Risikostyring er fortsat diæten for et tålmodigt dansk erhvervsliv, viser oktober måneds konkurstal fra data- og analysevirksomheden Experian. Hovedstaden knapt halverede antallet af konkurser, men mistede tempo i forhold til nyetableringer.

Konkurstal kravler støt tilbage mod før-krise-niveau

Risikostyring er fortsat diæten for et tålmodigt dansk erhvervsliv, viser oktober måneds konkurstal fra data- og analysevirksomheden Experian. Hovedstaden knapt halverede antallet af konkurser, men mistede tempo i forhold til nyetableringer.

Overskrifter om krise, ledighed og dalende forbrug tog i oktober måned ikke modet fra de danske virksomhedsledere. Det viser de seneste tal fras Experian, der med sin seneste analyse kan sætte en vigtig milepæl. For 11. måned i træk drejede færre nøglen om med en konkurs i forhold til samme måned sidste år, og konkurstallene er tilbage på niveauet fra 2009, som dog stadig ligger højt i forhold til niveauet fra før krisen tog fart i løbet af 2008. Samtidig sker der på trods af lav efterspørgsel en fortsat tilvækst i antallet af nyetablerede selskaber.

Vi klarer os godt

”I betragtning af den finansielle turbulens, der præger mediebilledet, klarer danske selskaber sig godt. Når vi ser på oktober måneds konkurstal og sammenholder dem med iværksætternes vilje til at etablere nyt, får vi billedet af et viljefast erhvervsliv, der har styr på drift, omkostninger og risici – og det gælder såvel i hovedstadsområdet som i regionerne, kommenterer kommunikationsdirektør Kim Bach, Experian.

Hovedstaden reducerede i oktober antallet af konkurser med 45%. Bornholm er nede på en enkelt konkurs, og der er positive takter i Sydjylland og Lolland-Falster, der oplever færre konkurser i oktober i år i forhold til sidste år ved samme tid. Både Bornholm, Sydjylland og Lolland-Falster kunne i oktober mønstre flere nyetableringer end sidste år ved samme tid.

Forbruget vil være svækket i en rum tid

”Nu gælder det for virksomhederne om at få mod på de investeringer, der skal skabe arbejdspladser og bringe optimismen tilbage i forbruget. Med en misligholdt privat gældsbyrde på 12,5 milliard kroner, har mange virksomheder stadig en udfordring med at få deres tilgodehavender hjem. For en del danskere vil privat overskud i vidt omgang skulle gå til opsparing og nedbringelse af gæld, og forbruget vil være svækket i en rum tid, vurderer Kim Bach og henviser til, at hver 20. dansker er registreret i Experians RKI-register.

Tolerancen overfor tab er væk

Samlet set ser det dog ud til, at danske erhvervsledere har affundet sig med situationen. ”Tolerancen overfor tab er væk, og hurtig kreditvurdering er blevet et vigtigt konkurrenceparameter for mange. Positivt ser vi et skarpere fokus i markedsføringen, hvor lokalt forankrede virksomheder nu markedsfører sig i den anden ende af landet, fordi kunderne findes dér. Mange vil gerne udvide markedet til også at handle med udlandet og efterspørger internationale kreditvurderinger”, fortæller Kim Bach.

Lille fald i iværksættervilje

Viljen til at sætte ny forretning i verden svækkedes med 1,1 procent i oktober måned 2011 i forhold til samme måned sidste år. Konkret etablerede 1.469 iværksættere nyt selskab i den forgangne måned mod 1.486 sidste år. I Hovedstaden nåede antallet af nyetableringer i oktober op på 603 nye selskaber, 35 færre end sidste år samme måned. Ser man på de seneste 12 måneder, har der imidlertid samlet set været en stigning i antallet af nyetableringer på 2,1 procent. Det er Bornholm, Hovedstaden og Fyn, som har haft størst mod på at etablere nyt.

 

For yderligere information:

Experian
Kim Bach, Kommunikationsdirektør
Mobil 53 38 03 23
kim.bach@experian.com

Ekstern pressekontakt:
Kirsten Dinesen, Front Page
Mobil 22170339
kirsten.dinesen@front-page.dk

Experian – en unik kombination af kredit- og markedsinformation

Experian er verdens førende leverandør af data, analyser og statistiske modeller inden for økonomiske data, som i Danmark bygger på virksomheds- og persondata fra egne KOB og RKI løsninger. Experians viden om økonomi, data og analyser, danner i mere end 80 lande, et bedre grundlag for beslutninger inden for kreditvurdering og risikostyring.  En vigtig del af vores mission er at sikre et trygt fundament for at give og modtage kredit i Danmark.

Om Experians konkursstatistik

Experian er leverandør af data, og Experians månedlige konkursstatistik er således baseret udelukkende på de faktiske konkurstal i en given måned. Statistikken er udarbejdet siden 1996 efter samme metode, og konkurstallene kan derfor sammenlignes direkte tilbage i tiden. Den ny brancheopdeling fra januar 2008 betyder dog, at en eventuel sammenligning af branchefordelingerne henover dette tidspunkt skal tages med et vist forbehold.

Top