Et år med faldende konkurstal vækker svag optimisme

Antallet af konkurser blev i årets løb nedbragt med 15,2 %, men ligger stadig højt. Privatøkonomien præges af afdrag på lån, ledighed og forsigtigt forbrug, og det stiller krav til dansk erhvervsliv om fortsat viljestyrke og udholdenhed.

Et år med faldende konkurstal vækker svag optimisme

Antallet af konkurser blev i årets løb nedbragt med 15,2 %, men ligger stadig højt. Privatøkonomien præges af afdrag på lån, ledighed og forsigtigt forbrug, og det stiller krav til dansk erhvervsliv om fortsat viljestyrke og udholdenhed.

Genskabe forbrugertillid

”Selvom niveauet stadig er højt, er det det laveste i to år og stadig på vej ned. Sammenholdt med en svag stigning i eksporten og virksomhedernes investeringslyst, som det fremgik af nationalregnskabet tidligere på ugen, er det et lys, der indikerer, at det lange seje træk er i gang. Det, der skal til for at genskabe forbrugertilliden, siger kommunikationsdirektør i Experian, Kim Bach.

Bolden ligger hos erhvervslivet

Med en misligholdt gældsbyrde på 12,5 mia., som hver 20. borger bidrager til ifølge Experians RKI-register, er det lave forbrug eneste ansvarlige konsekvens på kort sigt, vurderer Experians kommunikationsdirektør. Bolden ligger derfor hos erhvervslivet, der får brug for al den styrke og fornuft, der hidtil har været udvist under krisens mange faser. Forbrugerne har behov for et lokomotiv, der langsomt, men sikkert skubber utrygheden til side og baner vejen mod bedring i den økonomiske situation. Et fald i opstarten af nye selskaber taler imidlertid sit tydelige sprog om et erhvervsliv, der er klar over, at udfordringerne venter: En simpel fremskrivning af tallene for i år vil betyde et fald i antallet af nystartede virksomheder ender på -1,8 % i forhold til sidste år.

Fokus i 2012 på kreditværdighed

Vækst kræver flere kunder, og 2012 bliver ifølge Experian året, hvor der bliver rift om de gode af slagsen. Ifølge Experians internationale Credit Risk Forum, afholdt i Berlin i november, bliver ’kreditværdighed’ det store emne i Europa i 2012 for såvel erhvervsliv som den finansielle sektor. Selskabernes opgave bliver at eliminere risikoen for tab ved at målrette markedsføringen mod de rigtige kundesegmenter såvel ved eksport som på hjemmemarkedet, mens bankerne får metoder til dybere analyse af selv de mindre selskaber som led i kreditgivning. En udvikling, der giver større gennemsigtighed og en mere solid dataforankring, som kan komme de omkring 100.000 danske SME virksomheder til gode.

Handel hårdt ramt i 2011

Når der ses på de seneste 12 måneder, er det brancherne Sundhedsvæsen og Landbrug, Fiskeri m.m., som har haft de største relative stigninger i antal konkurser. Mens brancherne Pengeinstitutter & Finansielle virksomheder, hvoraf hovedparten er holdingselskaber, sammen med Bygge & Anlæg har haft de største relative fald i antallet af konkurser, når man sammenligner med de samme 12 måneder et år tidligere, henholdsvis 26,5% og 24,9%. Handel måtte lægge navn til det største nominelle antal konkurser i 2011 med hele 1.271 fordelt over året.

Kommentarer til regionale konkurser

Der har i november måned 2011 været 645 konkurser. Sammenlignet med november 2010, hvor der var 711 konkurser, svarer det til et fald på hele 9,3%. Foruden Grønland, er det Lolland – Falster og Nordjylland, som har haft de største relative stigninger i antal konkurser sammenlignet med november 2010. Det er Bornholm, Sjælland og Hovedstaden, der har haft de største relative fald.

 Hvis man ser på de seneste 12 måneder, har der været et fald på 15,2% i antal konkurser sammenlignet med samme 12 måneder et år før. Det er kun Færøerne som har haft en stigning i antal konkurser, sammenlignet med de samme 12 måneder et år før. Det er Bornholm, Hovedstaden og Østjylland, der har haft de største relative fald i antallet af konkurser.

Kommentarer til konkurserne fordelt på brancher

Det er ud over den mindre branche Forsyningsvirksomhed mm., Undervisning og Kultur, Forlystelser & Sport som i november 2011 har haft der største relative stigninger i antallet af konkurser sammenlignet med november 2010. Brancherne Fast ejendom og Landbrug, fiskeri mm., har haft de største relative fald i antallet af konkurser.

Når der ses på de seneste 12 måneder, er det brancherne Sundhedsvæsen og Landbrug, fiskeri mm., som har haft de største relative stigninger i antal konkurser. Det er Handel og Pengeinstitutter & Finansielle virksomheder, som nominelt har haft flest konkurser i løbet af de sidste 12 måneder. Pengeinstitutter & Finansielle virksomheder og Bygge & Anlæg, viser de største relative fald i antallet af konkurser, når man sammenligner med de samme 12 måneder et år tidligere.

Kommentar til udvikling i det løbende gennemsnit

De 645 konkurser i november har medvirket til, at 12 måneders gennemsnittet er faldet yderligere, så gennemsnittet nu er kommet ned på 473. Det er 12. måned i træk med faldende tendens for 12 måneders gennemsnittet. Niveauet er nu det laveste det har været i mere end 2 år, men stadig langt over niveauet fra 4 år siden, november 2007, hvor det var på 199.

Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber

Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og AMBA. Det er således ikke et udtryk for etableringen af alle virksomheder i Danmark.

Antallet af nyetablerede selskaber i november 2011, var på 1.447, hvilket er en nedgang på 5,8% i forhold til november 2010. Set over de først 11 måneder af 2011 har der været et lille fald i det samlede antal nyetablerede selskaber på 0,9% - sammenlignet med de første 11 måneder af 2010.

En simpel fremskrivning af etableringerne i de 11 første måneder, til at omfatte hele 2011, viser at der estimeres et fald på 1,8%.

For yderligere information:

Experian
Kim Bach, Kommunikationsdirektør
Mobil 53 38 03 23
kim.bach@experian.com

Ekstern pressekontakt:
Kirsten Dinesen, Front Page
Mobil 22170339
kirsten.dinesen@front-page.dk

Om Experian

Experian er verdens førende leverandør af data, analyser og statistiske modeller inden for økonomiske data, fysiske adresser m.v. I mere end 80 lande forsyner Experian kunder med viden i form af en kombination af data, analyser og software. Experian’s virksomhedskunder benytter typisk denne viden til at tage beslutninger inden for f.eks. kreditvurdering, risikostyring og markedsføring Forbrugere og privatpersoner kan få afklaret kreditværdighed og beskytte sig mod identitetstyveri.

Experian har en global årlig omsætning på 27 milliarder kroner (2010) og ca. 15.000 ansatte med kontorer i 41 lande over hele verden. I Danmark har Experian en hovedafdeling på Østerbro i København og et kontor i Silkeborg og beskæftiger ca. 150 mennesker inden for data, statistik, analyse, salg og markedsføring.

Om Experians konkursstatistik

Experian er leverandør af data, og Experians månedlige konkursstatistik er således baseret udelukkende på de faktiske konkurstal i en given måned. Statistikken er udarbejdet siden 1996 efter samme metode, og konkurstallene kan derfor sammenlignes direkte tilbage i tiden. Den ny brancheopdeling fra januar 2008 betyder dog, at en eventuel sammenligning af branchefordelingerne henover dette tidspunkt skal tages med et vist forbehold.

Top