Gælden Større End Nogensinde i RKI Registret

I løbet af 2009 blev mere end fem mia. kroner føjet til gælden i RKI registret – landets største register over dårlige betalere. Det er en stigning på ni pct., og den samlede gæld i registret har nu passeret 10,5 mia. kr. Mere end 208.000 danskere er nu opført som dårlige betalere, og unge mellem 21 og 30 år samt sjællændere er overrepræsenterede i registret. Det viser en ny opgørelse fra Experian.

Gælden Større End Nogensinde i RKI Registret

I løbet af 2009 blev mere end fem mia. kroner føjet til gælden i RKI registret – landets største register over dårlige betalere. Det er en stigning på ni pct., og den samlede gæld i registret har nu passeret 10,5 mia. kr. Mere end 208.000 danskere er nu opført som dårlige betalere, og unge mellem 21 og 30 år samt sjællændere er overrepræsenterede i registret. Det viser en ny opgørelse fra Experian.

Landets største register over dårlige betalere, Experians RKI register, har vokseværk. I 2009 er gælden i registret vokset med 5,1 mia. kroner og mere end 336.000 nye registreringer er kommet til – en stigning på 11,7 pct.

”Tallene er et bevis på, at krisen har været hård og langvarig, og der tegner sig et mønster af, at det er de samme personer, der havner i RKI registret. Faktisk er mere end halvdelen af de dårlige betalere, der er kommet til, kendt i forvejen, og dem vil vi i særlig grad opfordre til at søge hjælp hos vores forbrugerservice, der sidder klar til at hjælpe, ” siger senioranalytiker hos Experian, Søren Overgaard Madsen.

208.060 danskere står nu opført i Experians RKI register, svarende til 4,85 pct. af den voksne befolkning. Hver dårlig betaler har i gennemsnit mere end 43.512 kr. i misligholdt gæld på samvittigheden – en gæld der fordeler sig på flere end 2,5 sager i gennemsnit per person.

Unge og sjællændere er de dårligste betalere
Er du 24 år og bor i Lolland kommune, har du allerstørst risiko for at havne i RKI registret. Lidt firkantet sagt er det konklusionen på opgørelsen fra Experian, hvis man ser på skyldnernes alder og bopæl. Opgørelsen viser nemlig, at unge mellem 21 og 30 år optræder hyppigere i registret end øvrige aldersgrupper, og at de 24-årige er særligt udsatte, da 8,4 pct. af alle med denne alder er registreret.

Ser man på den geografiske fordeling blandt skyldnerne, skiller Region Sjælland sig ud som den region med flest dårlige betalere – her er 5,85 pct. af de bosiddende opført i RKI. Af de ti kommuner med den største andel af registrerede i RKI ligger ni af dem øst for Storebælt. Lolland Kommune er hårdest ramt med 9,27 pct. af alle voksne registrerede, hver med mere end tre sager i registret i gennemsnit. 2

Gode råd

  • Følg dette link til gode råd for forbrugere 
  • Følg dette link for gode råd til virksomheder

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Pressekooordinator
Thomas Schmidt Jørgensen
tlf. 2670

Om Experians RKI register
Experians RKI register sikrer danske virksomheder mod økonomiske tab og dårlige betalere. RKI registret består bl.a. af en database, hvori virksomheder kan registrere og søge efter dårlige betalere, både i form af andre virksomheder eller private borgere. Registeret kan enten bruges forebyggende mod indgåelse af købsaftaler med nye dårlige betalere eller opfølgende, hvor virksomheder adviseres, hvis en eksisterende kunde registreres som dårlig betaler.

www.experian.dk/rki

Om Experian
Experian hjælper virksomheder og organisationer med at øge deres indtjening. Det gør Experian ved at stille viden og værktøjer til rådighed, der øger salget, målretter markedsføringen og reducerer risikoen for tab. Experian i Danmark består bl.a. af Experian RKI, som er Danmarks største register over dårlige betalere, Experian KOB, som er Danmarks største erhvervsdatabase samt Experian Decision Analytics (tidligere Experian Scorex), som leverer en unik kombination af dataintelligente teknologier og konsulentbaserede, skræddersyede løsninger til virksomheder inden for Risk Management.

Experian er markedsledende i Danmark og er et datterselskab af det børsnoterede Experian, som er repræsenteret over det meste af verden.

Læs mere om Experian på www.experian.dk

Top