SKAT Og Experian Vil Lære Unge At Blive Mere Økonomisk Bevidste

Mere end 60.000 unge skylder det offentlige mere end 1 mia. kr. Derfor har SKAT i Midt-og Sydsjælland nu startet et samarbejde med Experian, hvor målet er at gøre de unge mere øko¬nomisk bevidste.

SKAT Og Experian Vil Lære Unge At Blive Mere Økonomisk Bevidste

Mere end 60.000 unge skylder det offentlige mere end 1 mia. kr. Derfor har SKAT i Midt-og Sydsjælland nu startet et samarbejde med Experian, hvor målet er at gøre de unge mere øko­nomisk bevidste.

Statistikkerne over dårlige betalere viser en bekymrende tendens. Unge mennesker udgør en kon­stant gruppe i Experians RKI register. De seneste tal viser, at der på landsplan er 32.286 unge mel­lem 18 og 26 år, der er i registreret som dårlig betaler i RKI registret. Denne udfordring tager SKAT i Midt-og Sydsjælland nu op sammen med Experian, der blandt andet står bag RKI registret.

Resultatet af samarbejdet er bl.a. et særligt informationsmateriale til unge. Materialet er den seneste måned blevet præsenteret for unge på temadage rundt omkring på folkeskoler, tekniske skoler og andre uddannelsesinstitutioner på Sjælland.

SKAT har tidligere holdt informationsdage på uddannelsesinstitutioner med stor succes, men i for­bindelse med samarbejdet med Experian er besøgene intensiverede. Formålet er kort og godt gen­nem korrekt skatteregistrering at manøvrere uden om gældsfælden.

”Vi er i SKAT meget optaget af at få rustet de unge til at håndtere deres skatteforhold – og dermed deres økonomi. Tanken med dette tiltag er at få sat de unge ind i, hvorfor begreber som skattemap­pe, forskudsopgørelse og årsopgørelse er vigtige at have styr på. Det er ikke så svært, som det ly­der.

Interessen for vores tilbud om gratis besøg er stigende. I skoleåret 2008/09 besøgte vi i alt 13 ste­der med i alt 326 elever. I dette skoleår har vi allerede kontakt med 28 steder og ca. 800 elever. En stigning indtil nu på ca. 230 procent -og vi kan klare endnu flere,” siger Villy Jensen, afdelingsle­der i SKAT.

Experian, der har mere end 40 års erfaring med kreditvurdering og analyse, vurderer, at konsekven­serne kan være alvorlige, hvis man allerede i en ung alder ikke har styr på sin økonomi. Ofte hæn­ger usundevaner, som skabes i en ung alder, ved videre i livet. Og det er dyrt for den erhvervsdri­vende, der ikke får sine penge, for samfundet med ressourcesvage borgere og for den enkelte unge i forhold til de personlige konsekvenser, det kan have at være en dårlig betaler.

”I Experian er vi glade for at kunne bidrage til en værdifuld hjælp til de unge gennem dette projekt sammen med SKAT. Det har stor værdi både for samfundet, de erhvervsdrivende og den unge selv, at de unge får sunde økonomiske vaner -da det ofte også holder på længere sigt. I vores helt nye tal fra Experians RKI register over dårlige betalere, kan vi se, at andelen af de unge i statistikken er stigende, hvilket understreger, at ekstra rådgivning og hjælp til de unge er utrolig vigtig,” siger Ulla Riber, der er CR-ansvarlig i Experian.

For yderligere oplysninger, kontakt:
SKAT, Villy Jensen
tlf. 72 38 61 77
mail: villy.jensen@skat.dk

Experian
Camilla Rose
Kommunikationschef i Experian
tlf.: 28 19 29 09
mail cro@experian.dk

Syv gode råd til de unge:

  1. Få en digital signatur. Så du kan bruge din skattemappe.
  2. Kontrollér jævnligt, at din forskudsansættelse passer til dine faktiske forhold. Så betaler du det, du skal i skat.
  3. Kontrollér, at oplysningerne på din årsopgørelse passer til årets faktiske forhold. Så snyder du hver­ken dig selv eller SKAT.
  4. Sæt ikke dig selv i større gæld, end at du kan klare situationen, hvis du oplever en krise.+
  5. Har du spørgsmål ring til SKAT på telefon 72 22 18 18.
  6. Med en digital signatur kan du også gå på www.dininfo.dk, og se din RKI status.
  7. Du kan kontakte Experians Forbrugerservice, hvis du har spørgsmål til RKI registret.
Top