Konkurser Norge juli 2009

295 konkurser i juli

Oslo (NW): Flere bedrifter enn normalt gikk konkurs i feriemåneden juli, men den kraftige konkursøkningen i første halvår har bremset opp.

  • Juli er normalt en svært stille måned der få bedrifter begjærer oppbud. I år er julitallene høyere enn vanlig, sier direktør Gabor Molnar i kredittopplysnings- og analysebyrået Experian.

Mens det var 295 konkurser i juli i år, var det 255 i juli fjor og 191 i 2007.

  • Den prosentvise veksten i konkurser i juli er lavere enn for årets seks første måneder. Det kan bety at vi nærmer oss konkurstoppen og at det går mot bedre tider for norske bedrifter. Men det er fortsatt litt tidlig å konkludere, sier Gabor Molnar.

I juni var det 503 konkurser, i mai 421.

Merker turistfall

  • I sommer har mange overnattings- og serveringssteder gått konkurs. Innen varehandelen er det også langt flere konkurser enn i fjor, sier Experian-direktøren.

83 bedrifter innen varehandelen gikk konkurs i juli, mot 34 i fjor. 20 overnattings- og serveringssteder måtte legge inn årene, det dobbelte av i fjor.

Molnar mener en rekke bedrifter har merket nedgangen i turiststrømmen og at turistene bruker mindre penger enn før.

  • Det er klare tegn på at denne trenden fortsetter gjennom hele sommeren, så det er dessverre grunn til å tro at flere bedrifter som er avhengige av turister vil gå konkurs i tiden fremover.

I juli er det Vest-Agder som har størst økning i antall konkurser, fulgt av Buskerud, Hedmark og Finnmark. Årets syv første måneder sett under ett er det Finnmark som har størst økning, fulgt av Vestfold og Møre og Romsdal.

Til nå i år har 3055 bedrifter gått konkurs, mot 1856 på samme tid i fjor. Det er en økning på 65 prosent.

  • Det har vært mange konkurser over hele landet og innen alle bransjer i 2009. Hovedårsaken er

finanskrisen og ringvirkningene denne har skapt, sier Gabor Molnar.

AS dominerer
Det har vært en økning i konkurser alle selskapsformer i år. I antall er det fremdeles aksjeselskap som er

dominerende i antallet konkurser.

1997 av konkursbedriftene er organisert som aksjeselskaper, mot 1138 i fjor. Men både NUF (Norsk avdeling av utenlandsk foretak) og selskaper med delt ansvar (ANS) har større prosentvis økning i konkurser.

Priv til red: Last ned konkurstall for landets fylker og 50 største kommuner her.

Kontaktpersoner i Experian:
Markedssjef Hanne Broen
tlf. 22 93 21 05
mob. 92 60 02 21

Direktør Gabor Molnar
mob. 97 06 23 31

Top