Konkurser Norge August 2009

Mange butikker konkurs

Oslo (): 328 bedrifter gikk konkurs i august, 98 flere enn samme måned i fjor. Svært mange butikker bukker nå under, viser en analyse fra Experian.

  • Flere bedrifter betaler nå prisen for at forbruket sank så mye i første halvår, og det gjelder spesielt butikkene, sier direktør Gabor Molnar i kredittopplysningsbyrået Experian.

75 foretak innen varehandelen gikk konkurs i august, mot 22 i samme måned i fjor. Så langt i år har det vært 839 konkurser i bransjen, mot 216 på samme tid i fjor. (Alternativt…., hele 623 flere enn i samme periode i fjor.

  • Det er naturlig at detaljhandelen rammes hardt i den situasjonen vi har vært igjennom. Men vi ser også høye konkurstall i andre bransjer, som industri og omsetning og drift av fast eiendom. Også finansierings- og forsikringsbransjen har langt flere konkurser enn på samme tid i fjor.

Ikke helsvart
Til nå i år er det totalt registrert 3382 konkurser, mot 2085 på samme tid i fjor. Det er en økning på 62 prosent. Men situasjonen er ikke helsvart, mener Molnar.

  • Selv om konkurstallene for august var langt høyere enn for august i fjor, er det nå færre konkurser enn det var før sommeren. Med unntak for feriemåneden juli, er augusttallene de laveste månedstallene i år, sier Experian-sjefen.

Han mener likevel det er for tidlig å si om denne utviklingen vil fortsette.

Stor spredning
I august er det Hedmark, Rogaland, Aust-Agder og Nordland som skiller seg mest negativt ut av fylkene.

For årets første åtte måneder under ett er det Finnmark som har størst vekst i tallet på konkurser, med 148 prosent. Vestfold og Hedmark kommer på de neste plassene, med en økning på henholdsvis 109 og 97 prosent.

  • Det har vært unormalt stor spredning på konkursene i år, både geografisk og bransjemessig, sier Gabor Molnar.

Blant landets 50 største kommuner har Mandal, Elverum og Askøy den dårligste utviklingen i 2009.

Priv til red: Last ned konkurstall her Kontaktpersoner i Experian:
Markedssjef Hanne Broen
tlf. 22 93 21 05
mob 92 60 02 21

Direktør Gabor Molnar
mob. 97 06 23 31

Top