Højeste Antal Konkurser Nogensinde

599 danske virksomheder er gået konkurs i november måned. Det er det højeste antal virksomheder, der er gået konkurs på en måned i den tid, Experian har målt antallet af konkurser i dansk erhvervsliv. Antallet overgår den hidtil hårdest ramte måned, december 2008, hvor finanskrisen for alvor fik skovlen under de danske virksomheder og 596 virksomheder måtte dreje nøglen om. Det viser en ny konkursanalyse fra Experian.

Højeste Antal Konkurser Nogensinde

599 danske virksomheder er gået konkurs i november måned. Det er det højeste antal virksomheder, der er gået konkurs på en måned i den tid, Experian har målt antallet af konkurser i dansk erhvervsliv. Antallet overgår den hidtil hårdest ramte måned, december 2008, hvor finanskrisen for alvor fik skovlen under de danske virksomheder og 596 virksomheder måtte dreje nøglen om. Det viser en ny konkursanalyse fra Experian.

Aldrig tidligere har Experian registreret så højt et antal konkursramte virksomheder på en måned som i november i år, hvor 599 virksomheder er gået konkurs. Således fortsætter sidste måneds markante spring opad i kurven over antallet af konkurser i dansk erhvervsliv. Statistikkens højdespringer har historisk set indtil nu været december sidste år med 596 konkurser.

Geografisk fordeler konkurserne i november sig således, at Hovedstadsområdet er hårdest ramt med 279 konkurser, mens Fyn er den landsdel i Danmark, der har oplevet den største stigning på 55,2 pct. i forhold til samme måned sidste år. Det betyder, at i alt 45 fynske virksomheder er gået konkurs i den forgangne måned. Også Færøerne og Grønland markerer sig med relativt store stigninger i forhold til samme tidspunkt sidste år.

For nordjyderne har november måned derimod set mere positiv ud, idet Nordjylland – i modsætning til sidste måned – har haft et fald i antallet af konkurser i forhold til samme måned sidste år. Også på Lolland-Falster er færre virksomheder gået konkurs end i november 2008, og Bornholmerne har ikke oplevet en eneste konkurs i november.

Hotel- og restaurationsbranchen hårdt ramt
Et kig på brancherne viser, at ”Overnatning og Restauration” samt ”Andre serviceydelser” er de hårdest ramte. Hele 36 virksomheder inden for førstnævnte er gået konkurs, hvilket er en stigning på 100 pct. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Inden for ”Andre Serviceydelser”, der indbefatter bl.a. virksomheder inden for reparation af it og elektronik samt personlige serviceerhverv som frisører og lign., ligger stigningen på godt 71 pct. 

Samtidig er iværksætterlysten blandt danskerne dalende – dermed fortsætter tendensen fra sidste måneds opgørelser. Således er kun 1.290 nye virksomheder blevet startet op i november, hvor antallet for samme måned sidste år lå på 1.715 virksomheder. Samlet for 2009 har 16.702 nye virksomheder indtil videre set dagens lys. Sidste år på dette tidspunkt var der etableret 25.205 nye virksomheder.  

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Pressekoordinator Thomas Schmidt Jørgense
Tlf.2670 7714
Emailtsj@primetime.dk

FAKTAARK

Experian konkursstatistik november 2009

Kommentarer til regionale konkurser
Der har i november 2009 været 599 konkurser, hvilket er det største antal konkurser i statistikkens historie. Sammenlignet med november 2008, hvor der var 524 konkurser, svarer det til en stigning på 14,2%. Det er Færøerne, Grønland og Fyn, som har haft de relativt største stigninger. Færøerne har de sidste par måneder haft meget store relative stigninger. Bornholm, har slet ikke har haft konkurser i november og Lolland-Falster og Nordjylland har haft fald.

Set over en 12 måneders periode har der været en stigning på 70,4%, så det samlede antal konkurser for de seneste 12 måneder er 5.911. Færøerne og Fyn har over de seneste 12 måneder haft den største relative stigning, Bornholm har som det eneste område haft et fald. I de første 11 måneder af 2009 har der været 5.315 konkurser, og ved en simpel fremskrivning vil 2009 ende med at have 5.798 konkurser.

 Chart

Kommentarer til konkurserne fordelt på brancher
Det er brancherne Overnatning & Restauration og Andre serviceydelser, som har haft de relativt største stigninger i antallet af konkurser sammenlignet med november 2008. Der har været et fald i antallet af konkurser inden for Forsyningsvirksomhed m.m., Transport, Undervisning, Inform. & Kommunikation samt Bygge & Anlæg.
 
Når der ses på de seneste 12 måneder, er det Landbrug, fisk m.m. samt Pengeinst. & Finans og Undervisning, der har haft de største relative stigninger. 

Som bemærkning til nedenstående branchestatistik, skal nævnes at Danmark pr. 1/1 2008 har fået en ny brancheopdeling kaldet DB07. Sammenligningstallene for Dec/Nov. 07/08 bygger derfor på konstruerede konverteringer fra de gamle koder, så disse størrelser skal tages med et forbehold

Chart

Kommentar til udvikling i de løbende gennemsnit
De 599 konkurser i november har bevirket at 3, 6 og 12 måneders gennemsnittene alle stiger. 3 og 6 måneders gennemsnittet har efter tidligere fald kommet op i det højeste niveau nogensinde, mens 12 måneders snittet fortsætter opad, som det har gjort siden marts 2008.

Chart

Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber
Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og AMBA. De er således ikke et udtryk for etableringen af alle virksomheder i Danmark.

Chart

Antallet af nyetablerede selskaber i november 2009 var på 1.290, hvilket er et fald på 24,8% i forhold til november 2008. Der er på de første 11 måneder af 2009 etableret 16.702 selskaber mod 25.205 etableringer i de samme måneder af 2008. For hele 2009 er der et estimeret fald på 33,3% i forhold til 2008, men det er altså beregnet ud fra en simpel fremskrivning af de 11 første måneders tal – så det skal tages med et lille forbehold. 

Relativ stigning i antal konkurser for de seneste 12 måneder. Geografisk opdelt.

Map

Branchedefinitioner til konkursstatistik*

NAVN INDHOLD AF BRANCHEN I HOVEDTRÆK
LANDBRUG, FISK MM. Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri.
RÅSTOFINDVINDING Indvinding af mineraler i fast-, flydende-og luftform: .olie, gas, kul, sten, ler, kridt, kalk, tørv, jern m.m.
FREMSTILLINGSVIRKSIMHED Fremstilling af fødevarer, tobak, tekstiler, beklædning, læder, træ, papir, kemisk fremstilling,maskiner, IT-udstyr, medicinsk udstyr, transportmidler, møbler mm.
FORSYNINGSVIRKSOMHED MM. El, gas, vand & varmeforsyning, produktion og salg.
BYGGE & ANLÆGSINDUSTRI Bygge & anlægsindustri generelt. Herunder alle typer af håndværks­virksomhed.
HANDEL Detailhandel og engroshandel generelt.
TRANSPORT Transport og godshåndtering. Passager-og godstransport på land, i luften og på søen.
OVERNATNING & RESTAURATION Hotel & restaurationsvirksomhed generelt, inkl. f.eks. campingpladser og cateringvirksomhed.
INFORMATION & KOMMUNIKATION Produktion og formidling af information. Salg af midler til udsendelse eller formidling af disse produkter samt data-, kommunikation-, it-, databehandlings-og informationsvirksomhed.
PENGEINST. & FINANS Pengeinstitutter, finansiering, realkreditinstitutioner, forsikringssel­skaber. Finansielle holdingselskaber og investeringsvirksomheder er også i denne branche.
FAST EJENDOM Virksomhed ifm. fast ejendom, udlejning, salg og administration. Her-under også mæglere.
LIBERAL SERVICE MM. Specialiserede liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser. F.eks. advokater, revisorer, reklamevirk., dyrlæger mm
ADM. TJENESTEYDELSER Ikke specialiserede tjenesteydelser. F.eks. Udlejning og leasing af ma­terielle og ikke-finansielle immaterielle aktiver, Rejsebureauer, vagt­virksomhed
OFFENTLIG FORVALTNING OG ADM. UNDERVISNING Medtages ikke Både offentlige og private undervisningsinstitutioner, kursusvirksom­hed m.m.
SUNDHEDSVÆSEN MM. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger. Indeholder offentlige som private sundhedsvirksomheder, som f.eks. hospitaler, læger, tandlæ­ger terapeuter m.m., og sociale institutioner, som f.eks. vuggestuer, børnehaver og dagcentre.
KULTUR, FORLYST. & SPORT Drift af museer, spillevirksomhed, sport og fritidsaktiviteter.
ANDRE SERVICEYDELSER En opsamlingsbranche der omfatter: Organisationer, reparation af bl.a. computere, husholdningsmaskiner mm. Og personlige serviceydelser, som frisør.
PRIVATE HUSHOLDNINGER Medtages ikke
EKSTRATERRITORIALE ORG. Medtages ikke
UOPLYSTE Ingen information om brancheforhold

*brancherne bygger på EUs brancheklassifikation.

Postnummerinterval på regionerne i analysen:

Chart

Top