Flere registreres i RKI

Danske forbrugere har stadig sværere ved at betale deres regninger, og det betyder, at et stigende antal forbrugere registreres som dårlige betalere.

Flere registreres i RKI

Danske forbrugere har stadig sværere ved at betale deres regninger, og det betyder, at et stigende antal forbrugere registreres som dårlige betalere. 202.923 danskere står nu opført i Experians RKI register, hvilket er en stigning på 1,5 pct. i forhold til 1. januar i år.

”Vi må konstatere, at der er kommet flere dårlige betalere, og vi skal faktisk tilbage til 2006 for at se et tilsvarende antal danskere i Experians RKI register. Vi kan samtidig se, at de dårlige betalere bliver mere marginaliserede, da de i gennemsnit skylder flere penge væk og oven i købet til flere forskellige kreditorer. Den situation er rigtig uheldig for den dårlige betaler, da vi ved, at det er sværere at komme ud af sin gæld, hvis man skylder penge flere steder,” siger kommunikationschef hos Experian, Camilla Rose.

Sammenlagt skylder forbrugerne nu mere end 8,5 mia. væk, hvilket betyder, at hver dårlig betaler i gennemsnit har 41.988 kr. i misligholdt gæld på samvittigheden.

Sjællændere og unge dominerer registret
Knap fem pct. af den voksne befolkning er nu registreret i RKI registret, men risikoen for at havne i skyldnerregistret falder tilsyneladende med alderen. Således er aldersgruppen 21-30 år overrepræsenteret i registret med 7,2 pct. registrerede i RKI registret. De ældre, der står opført i RKI registret, har til gengæld en højere gæld og med en gennemsnitlig gæld på 57.440 kr., er det de 61-70-årige, der skylder det højeste beløb.

Opdelt på de fem regioner, er det en ny tendens, at alle regioner har oplevet stigninger i antallet af registrerede. Med 5,5 pct. af befolkningen i Experians RKI register er Region Sjælland den region i landet, der huser flest dårlige betalere, og det er også sjællænderne, der gennemsnitligt tegner sig for det højeste beløb pr. sag.

Se det samlede antal personer i Experians RKI register her:

Se antallet af registrerede i Experians RKI register fordelt på kommuner og regioner her:

Se de 10 kommuner med henholdsvis flest og færrest registreringer i RKI her:

Se antallet af registrerede i Experians RKI register fordelt på alder her:

Gode råd

Download pressemeddelelsen med faktaark > 

Om Experians RKI register
Experians RKI register sikrer danske virksomheder mod økonomiske tab og dårlige betalere. RKI registret består bl.a. af en database, hvori virksomheder kan registrere og søge efter dårlige betalere, både i form af andre virksomheder eller private borgere. Registeret kan enten bruges forebyggende mod indgåelse af købsaftaler med nye dårlige betalere eller opfølgende, hvor virksomheder adviseres, hvis en eksisterende kunde registreres som dårlig betaler.

http://www.experian.dk/RKI

Om Experian
Experian hjælper virksomheder og organi­sationer med at øge deres indtjening. Det gør Experian ved at stille viden og værk­tøjer til rådighed, der øger salget, målretter markedsføringen og reducerer risikoen for tab. Experian i Danmark består bl.a. af Ex­perian RKI, som er Danmarks største reg­ister over dårlige betalere, Experian KOB, som er Danmarks største erhvervsdatabase samt Experian Decision Analytics (tidligere Experian Scorex), som leverer en unik kombi­nation af dataintelligente teknologier og kon­sulentbaserede, skræddersyede løsninger til virksomheder inden for Risk Management.

Experian er markedsledende i Danmark og er et datterselskab af det børsnoterede Ex­perian, som er repræsenteret over det meste af verden.

Læs mere om Experian på http://www.experian.dk

Top