I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i for-hold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder gik konkurs.

Flere konkurser i marts

torsdag den 02. apr. 2009

I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i for-hold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder gik konkurs. Årets første måneder har budt på en stig-ning i antallet af konkurser, og stort set alle brancher og landsdele rammes. Det viser en ny konkursstati-stik fra Experian.

Antallet af konkurser har aldrig været højere over en seks-måneders-periode siden Experian startede med at måle på konkurser i 1996. Med 486 konkurser i marts måned er antallet af konkurser steget de seneste to måneder, og der er således ikke tegn på, at sundhedstilstanden blandt danske virksomheder er i bedring.

”Udviklingen over de seneste måneder viser, at konkurstallene toppede i sidste kvartal af 2008. Så oplevede vi et fald i januar, men siden er det månedlige antal konkurser steget igen,” fortæller kommunikationschef Camilla Rose fra Experian. 

I forhold til marts sidste år kan stort set alle brancher melde om et generelt højere niveau for antallet af konkurser. Branchen fast ejendom er dog den hårdest ramte. Seks virksomheder i branchen gik konkurs i marts 2008, mens den forgangne måned har budt på 34 konkurser i branchen. En stigning på 466 pct., der betyder, at branchen har oplevet den højeste stigning i konkursstatistikkerne. Branchen pengeinstitutter og finans samt transportbranchen er også hårdt ramt med stigninger på henholdsvis 233,3 og 181,8 pct. sammenlignet med marts måned 2008 (se bilag for tal og udvikling delt op på brancher).

Over hele landet melder langt de fleste regioner om en stigning i konkurstallene i forhold til marts sidste år. Midt- og Vestjylland samt Østjylland har over de seneste 12 måneder oplevet den største relative stigning. I de første tre måneder af 2009 er 1.369 virksomheder gået konkurs og ved en simpel fremskrivning vil 2009 ende med 5.476 konkurser.

 Du kan fremover modtage Experians nyhedsbrev med de seneste statistikker og analyser.

Om Experian
Experian hjælper virksomheder og organi­sationer med at øge deres indtjening. Det gør Experian ved at stille viden og værk­tøjer til rådighed, der øger salget, målretter markedsføringen og reducerer risikoen for tab. Experian i Danmark består bl.a. af Ex­perian RKI, som er Danmarks største reg­ister over dårlige betalere, Experian KOB, som er Danmarks største erhvervsdatabase samt Experian Decision Analytics (tidligere Experian Scorex), som leverer en unik kombi­nation af dataintelligente teknologier og kon­sulentbaserede, skræddersyede løsninger til virksomheder inden for Risk Management.

Experian er markedsledende i Danmark og er et datterselskab af det børsnoterede Ex­perian, som er repræsenteret over det meste af verden. Læs mere om Experian på www.experian.dk.

Top