Antallet Af Konkurser Falder Igen

I juli måned er 457 virksomheder gået konkurs. Det er dermed anden måned i træk, at antallet af konkurser er for nedadgående, og dermed ser det nu ud til at lysne for dansk erhvervsliv.

Antallet Af Konkurser Falder Igen

I juli måned er 457 virksomheder gået konkurs. Det er dermed anden måned i træk, at antallet af konkurser er for nedadgående, og dermed ser det nu ud til at lysne for dansk erhvervsliv. Det viser ny konkursstatistik fra Experian.

Med nyheden om de 457 virksomheder, der er gået konkurs i løbet af juli måned, er det nu anden måned i træk, at landets største kreditvurderingsselskab, Experian, kan melde om fald i antallet af konkurser. 

"Da finanskrisen for alvor rasede, gik knap 600 virksomheder konkurs om måneden. De 457 konkurser i juli og faldet i juni indikerer, at antallet af konkurser nu har stabiliseret sig på et lavere niveau, da det er anden måned i træk, at det månedlige konkurstal falder," siger kommunikationschef i Experian, Camilla Rose.

Flere brancher kan ligefrem melde om et fald i antallet af konkurser.  

"Efter to hårde halvår – i andel del af 2008 og første del af 2009 – er nogle brancher nu begyndt at melde om et fald i konkurser. Brancherne fast ejendom og den mere sæsonbetonede hotel- og restaurationsbranche er eksempler på det. Lad os håbe, at de gode takter fortsætter henover efteråret" siger Camilla Rose.

Rundt omkring i landets regioner er de positive tal også så småt ved at slå igennem.  De fleste regioner oplever stadig flere konkurser, men to regioner, Bornholm og Østjylland, kan melde om små fald i antallet af konkurser i forhold til juli sidste år.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Kommunikationschef Camilla Rose, Experian
Tlf. 28 19 29 09
Email cro@experian.dk

Du kan fremover modtage Experians nyhedsbrev med de seneste statistikker og analyser. Nyhedsbrevet udkommer hvert kvartal. Tilmeld dig ved at klikke her.

Om Experian
Experian hjælper virksomheder og organisationer med at øge deres indtjening. Det gør Experian ved at stille viden og værktøjer til rådighed, der øger salget, målretter markedsføringen og reducerer risikoen for tab. Experian i Danmark består bl.a. af Experian RKI, som er Danmarks største register over dårlige betalere, Experian KOB, som er Danmarks største erhvervsdatabase samt Experian Decision Analytics (tidligere Experian Scorex), som leverer en unik kombination af dataintelligente teknologier og konsulentbaserede, skræddersyede løsninger til virksomheder inden for Risk Management.

Experian er markedsledende i Danmark og er et datterselskab af det børsnoterede Experian, som er repræsenteret over det meste af verden. Læs mere om Experian på www.experian.dk.

FAKTAARK

Konkursstatistik for juli 2009

Der har i juli 2009 været 457 konkurser, hvilket er en stigning på 48,4 pct. i forhold til juli 2008, hvor der var 308 konkurser.  Det er Færøerne og Fyn, som har haft de relativt største stigninger. Bornholm og Østjylland har som de eneste områder oplevet et fald i antallet af konkurser.

Chart

Set over en 12-måneders periode, er der sket en stigning på 93,5 pct., så det samlede antal konkurser for de seneste 12 måneder er 5.408. Færøerne og Fyn har over de seneste 12 måneder haft den største relative stigning. I de første syv måneder af 2009 er 3.289 virksomheder gået konkurs, hvilket ved en simpel fremskrivning betyder, at hele 2009 vil byde på 5.638 konkurser. Af kortet fremgår det, hvilke regioner, der har oplevet den relativt højeste stigning.

Relativ stigning i antal konkurser. Seneste 12 måneder fordelt på områder. (juli 2009).

Map

Kommentarer til konkurserne fordelt på brancher
 
Det er brancherne Sundhedsvæsen, Transport og Landbrug, fisk m.m., som har oplevet de relativt største stigninger i antallet af konkurser sammenlignet med juli 2008. Der har været et fald i antallet af konkurser inden for Undervisning,  Kultur, Forlyst. & Sport, Fast ejendom og Overnat. & restauration.
Når der ses på de seneste 12 måneder, er det Forsyningsvirksomheder, Fast ejendom og Landbrug, fisk mm., der har haft de største relative stigninger.

Som bemærkning til nedenstående branchestatistik skal nævnes, at Danmark pr. 1/1 2008 har fået en ny brancheopdeling kaldet DB07. Sammenligningstallene for Aug./Juli 07/08 bygger på konstruerede konverteringer fra de gamle koder, så disse størrelser skal tages med et forbehold. 

Chart

Kommentar til udvikling i de løbende gennemsnit

Chart

De 457 konkurser i juli betyder, at 6- og 12-måneders gennemsnittet fortsætter den stigende tendens, og 12-måneders gennemsnittet nu er oppe på 451. 3-måneders gennemsnittet er uændret.

Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber
Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og AMBA. Og er således ikke et udtryk for etableringen af alle virksomheder i Danmark.

Chart

Antallet af nyetablerede selskaber i juli 2009 var 1.568, hvilket er et fald på 38,5 pct. i forhold til juli 2008. Der er på de første 7 måneder af 2009 etableret 11.348 selskaber mod 17.453 etableringer i de samme måneder af 2008. For hele 2009 er der et estimeret fald på 28,8 pct. i forhold til 2008, men er beregnet ud fra en simpel fremskrivning af de syv første måneders tal – og skal derfor tages med et vist forbehold.   

Branchedefinitioner til konkursstatistik*

NAVN INDHOLD AF BRANCHEN I HOVEDTRÆK
LANDBRUG, FISK MM. Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri.
RÅSTOFINDVINDING Indvinding af mineraler i fast-, flydende-og luftform: .olie, gas, kul, sten, ler, kridt, kalk, tørv, jern m.m.
FREMSTILLINGSVIRKSIMHED Fremstilling af fødevarer, tobak, tekstiler, beklædning, læder, træ, papir, kemisk fremstilling,maskiner, IT-udstyr, medicinsk udstyr, transportmidler, møbler mm.
FORSYNINGSVIRKSOMHED MM. El, gas, vand & varmeforsyning, produktion og salg.
BYGGE & ANLÆGSINDUSTRI Bygge & anlægsindustri generelt. Herunder alle typer af håndværks­virksomhed.
HANDEL Detailhandel og engroshandel generelt.
TRANSPORT Transport og godshåndtering. Passager-og godstransport på land, i luften og på søen.
OVERNATNING & RESTAURATION Hotel & restaurationsvirksomhed generelt, inkl. f.eks. campingpladser og cateringvirksomhed.
INFORMATION & KOMMUNIKATION Produktion og formidling af information. Salg af midler til udsendelse eller formidling af disse produkter samt data-, kommunikation-, it-, databehandlings-og informationsvirksomhed.
PENGEINST. & FINANS Pengeinstitutter, finansiering, realkreditinstitutioner, forsikringssel­skaber. Finansielle holdingselskaber og investeringsvirksomheder er også i denne branche.
FAST EJENDOM Virksomhed ifm. fast ejendom, udlejning, salg og administration. Her-under også mæglere.
LIBERAL SERVICE MM. Specialiserede liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser. F.eks. advokater, revisorer, reklamevirk., dyrlæger mm
ADM. TJENESTEYDELSER Ikke specialiserede tjenesteydelser. F.eks. Udlejning og leasing af ma­terielle og ikke-finansielle immaterielle aktiver, Rejsebureauer, vagt­virksomhed
OFFENTLIG FORVALTNING OG ADM. UNDERVISNING Medtages ikke Både offentlige og private undervisningsinstitutioner, kursusvirksom­hed m.m.
SUNDHEDSVÆSEN MM. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger. Indeholder offentlige som private sundhedsvirksomheder, som f.eks. hospitaler, læger, tandlæ­ger terapeuter m.m., og sociale institutioner, som f.eks. vuggestuer, børnehaver og dagcentre.
KULTUR, FORLYST. & SPORT Drift af museer, spillevirksomhed, sport og fritidsaktiviteter.
ANDRE SERVICEYDELSER En opsamlingsbranche der omfatter: Organisationer, reparation af bl.a. computere, husholdningsmaskiner mm. Og personlige serviceydelser, som frisør.
PRIVATE HUSHOLDNINGER Medtages ikke
EKSTRATERRITORIALE ORG. Medtages ikke
UOPLYSTE Ingen information om brancheforhold

*brancherne bygger på EUs brancheklassifikation.

Postnummerinterval på regionerne i analysen:

Chart

Top