131 milliarder i feriepenger

131 milliarder i feriepenger

Oslo (): Norges 2,9 millioner lønnsmottakere kan glede seg over en feriepengepott som stadig vokser. I gjennomsnitt får hver av oss 45 384 kroner i feriepenger i år.

Det viser en beregning som analyseselskapet Experian har gjennomført.

  • Vi får stadig mer i feriepenger. Det skyldes både solid lønnsvekst de siste årene og at feriepengegrunnlaget er på 12 prosent for folk flest, sier direktør Gabor Molnar i Experian.

Siden 2001 har feriepengegrunnlaget av lønnen økt fra 10,2 prosent til 12 prosent for alle som nå har  fem ukers ferie. For arbeidstakere over 60 år er feriepengegrunnlaget 14,3 prosent.

I fjor ble det utbetalt 119 milliarder kroner i feriepenger, og økningen på 12 milliarder kroner skyldes økning i bruttolønn. Økningen er beregnet til 6,75 prosent og er basert på tall fra Statistisk sentralbyrå og Experian.

  • Det er en solid sum, og vår erfaring viser at mange bruker penger til å betale kredittgjeld og nedbetale lån, i tillegg til ferie og oppussing, sier Molnar.

Mange spørsmål
Feriepenger tjenes opp året før ferien skal avvikles. Har man ikke vært i jobb i fjor, har man fortsatt rett på ferie, men ikke på feriepenger.

  • Det er mye usikkerhet knyttet til feriepenger blant folk som har byttet jobb. Det finnes en egen lov, ferieloven, som regulerer bestemmelsene, sier Gabor Molnar.
  • Dersom man har byttet jobb og krever å få pengene utbetalt med én gang, skal det trekkes 50 prosent skatt av pengene. Venter du derimot til etter årsskiftet, er ikke feriepengene skattepliktige.
  • Utbetales pengene samme år som de er opptjent, regnes de som skattepliktig inntekt. Derfor kan det lønne seg å vente med utbetalingen, sier Molnar.

Egne Nav-regler
Ved dom er det slått fast at det skal betales feriepenger av personlige bonuser og provisjonsbasert lønn, som kommer i tillegg til grunnlønn.

Trygdede har i utgangspunktet ikke rett på feriepenger i tillegg til vanlig trygd, men det utbetales feriepenger av sykepenger fra Folketrygden for opptil 48 dager i løpet av et år.

  • Permitterte og arbeidsledige som får dagpenger, får som hovedregel ikke utbetalt feriepenger i tillegg til dagpengene, men det finnes unntak. Nav har oversikt over disse reglene, sier Gabor Molnar.

Kontaktpersoner i Experian:
Markedssjef Hanne Broen
Mob. +47 92 60 02 21

rektør Gabor Molnar
Mob.+47 97 06 23 31

Top