Number of Bankruptcies in Denmark Beats the Record.

Antallet af konkurser slår rekord

September har slået alle rekorder i konkursstatistikkerne, viser nye tal fra kredit- og analysevirksomheden

Experian. Med 336 konkurser i september er der tale om det højeste antal konkurser på en måned

siden 1994. Antallet af konkurser er steget med mere end 93 pct. i forhold til september 2007. En af de

hårdest ramte brancher er bygge og anlægsbranchen med 62 konkurser i den forgangne måned mod blot

25 konkurser i september 2007.

September 2008 bød på 336 konkurser blandt danske virksomheder. Det er det højeste antal konkurser siden

marts måned 1994, hvor 344 virksomheder gik konkurs. Med en voldsom stigning på 93 pct. i forhold til det antal

virksomheder, der gik konkurs i løbet af september 2007, giver konkurstallene fra Experian dermed ny næring til

prognoserne om økonomisk afmatning.

I løbet af de seneste 12 måneder er 3.034 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på 35,1 pct. I løbet

de første ni måneder i 2008 er 2.302 virksomheder gået konkurs, hvilket ved en simpel fremskrivning betyder, at

2008 vil byde på mere end 3.000 konkurser.

Især bygge og anlægsbranchen har mærket en stor stigning af konkurser. Hvor der i september måned 2007 var

25 virksomheder, der måtte dreje nøglen om, var tallet 62 i september 2008 – altså en stigning på 148 pct.

"Vi ser lige nu, at virksomheder, der er startet op eller er vokset kraftigt under de seneste års meget høje aktivitetsniveau,

bukker under. Mange af dem har ikke fået et solidt fodfæste på deres markeder, og så kan man ikke

klare sig, når ordrerne ikke længere står i kø. Særligt nogle byggevirksomheder er hårdt ramt. Når byggeprojekter

bukker under er der ofte underleverandører, der pludselig ikke kan få deres penge. Det kan koste en ellers

sund virksomhed livet,” siger cheføkonom Søren Nicolaisen fra Håndværksrådet.

Et kig ud over samtlige brancher viser, at der er tale om en generel stigning i antallet af konkurser – kun brancherne

transport og landbrug og fiskeri kan melde om et fald i antallet af konkurser.

2

Ser man på danmarkskortet, tegner der sig et billede af, at alle dele af landet oplever flere konkurser. Kun på

Bornholm er der tale om status quo i antallet af konkurser mens især Sydjylland og Midt- og Vestjylland har oplevet

den relativt største stigning.

På trods af et stigende antal konkurser, har det ikke hæmmet danskernes iværksætterlyst. I september blev

2.178 selskaber etableret, hvilket er en stigning på 7,7 pct. i forhold til september 2007.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

• Kommunikationschef Camilla Rose, Experian, tlf. 28 19 29 09, e-mail cro@experian.dk

• Cheføkonom Søren Nicolaisen, Håndværksrådet, tlf. 30 30 70 06, e-mail nicolaisen@hvr.dk

Om Experian

Experian hjælper virksomheder og organisationer med at øge deres indtjening. Det gør Experian ved at stille viden

og værktøjer til rådighed, der øger salget, målretter markedsføringen og reducerer risikoen for tab. Experian i Danmark

består bl.a. af Experian RKI, som er Danmarks største register over dårlige betalere, Experian KOB, som er

Danmarks største erhvervsdatabase samt Experian Decision Analytics (tidligere Experian Scorex), som leverer en

unik kombination af dataintelligente teknologier og konsulentbaserede, skræddersyede løsninger til virksomheder

inden for Risk Management.

Experian er markedsledende i Danmark og er et datterselskab af det børsnoterede Experian, som er repræsenteret

over det meste af verden. Læs mere om Experian på www.experian.dk .

Om Håndværksrådet

Håndværksrådet er hovederhvervsorganisationen for over 20.000 små og mellemstore danske virksomheder inden

for bl.a. industri, service og byggeri.

3

Kommentarer til regionale konkurser

I september 2008 har der været 336 konkurser. Det er det højeste antal i mange år, kun overgået af antallet i

marts 1994, hvor der var 344 konkurser. Det er en markant stigning på 93,1 pct. i forhold til september 2007,

hvor der var 174 konkurser. Det er Sydjylland og Midt- og Vestjylland, som har haft den relativt største stigning.

Bornholm har derimod slet ikke haft konkurser i september.

Set over en 12-måneders periode har der været en stigning på 35,1 pct., så det samlede antal konkurser for de

seneste 12 måneder er 3034. Her har de største relative stigninger været i områderne Midt- og Vestjylland og

Sjælland. Grønland, Færøerne og Bornholm har som de eneste områder ikke haft en stigning. I de første ni måneder

af 2008 har der samlet set være 2.302 konkurser og ved en simpel fremskrivning vil 2008 så ende med at

have 3.069 konkurser.

September September Difference Okt/Sep Okt/Sep Difference

Område 2007 2008 % 06/07 07/08 %

Midt- Vest 8 21 162,5 134 228 70,1

Sjælland 19 27 42,1 186 292 57,0

Øst Jylland 23 42 82,6 251 393 56,6

Syd Jylland 7 26 271,4 162 241 48,8

Nord Jylland 16 26 62,5 181 251 38,7

Hovedstaden 85 164 92,9 1085 1376 26,8

Lolland - Falster 4 5 25,0 38 47 23,7

Fyn 12 23 91,7 159 163 2,5

Bornholm 0 0 0,0 7 7 0,0

Færøerne 0 1 100,0¤ 17 15 -11,8

Grønland 0 1 100,0¤ 26 21 -19,2

Ialt 174 336 93,1 2246 3034 35,1

Kilde: Statstidende ¤ Tilnærmet størrelse.

Kommentarer til konkurserne fordelt på brancher

Det er branchen fast ejendom, som har den relativt største stigning i antallet af konkurser sammenlignet med

september 2007. Landbrug, fiskeri mm. og transport har haft et faldende antal i forhold til september 2007.

Når der ses på de seneste 12 måneder, er det ud over de små brancher råstofindvinding og forsyningsvirksomheder,

fast ejendom og andre serviceydelser, der har haft de største relative stigninger.

Som bemærkning til nedenstående branchestatistik, skal nævnes, at Danmark pr. 1/1 2008 har fået en ny brancheopdeling

kaldet DB07. Sammenligningstallene bygger på konstruerede konverteringer fra de gamle koder, så

disse størrelser skal tages med et forbehold. Det er kun januar - september 2008 som bygger på faktuelle branchekoder.

September

Branche 2007

Råstofindvinding

Forsyningsvirk. mm

Fast ejendom

Andre serviceydelser

Adm. tjenesteydelser 12

Kultur, Foryst. Sport

Bygge og anlæg 25

Liberal service mm 10

Handel 35

Transport 10

Overnat. & Restauration 12

Inform. & Kommunikation 11

Pengeinst. & Finans 27

Fremstillingsvirk. 14

Landbrug, fisk., mm

Undervisning

Sundhedsvæsen mm

ikke oplyst

I alt 174

Kilde: Statstidende ¤ Tilnærmet størrelse.

Kommentar til udvikling i de løbende gennemsnit

De 336 konkurser i september får 3, 6 og 12 måneders gennemsnittet til at stige yderligere, så det ko

mer op i det højeste niveau - igen.

Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber

Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR

typisk være af formen A/S, ApS, I/S og AMBA. Og er således ikke et udtryk fo

Danmark.

September Difference Okt/Sep

2008 % 06/07

0 0 0,0 0

0 1 100,0¤ 1

9 41 355,6 63

2 6 200,0 26

19 58,3 114

2 6 200,0 30

62 148,0 413

20 100,0 140

62 77,1 474

9 -10,0 101

24 100,0 148

15 36,4 114

48 77,8 303

19 35,7 187

3 2 -33,3 29

1 1 0,0 23

0 1 100,0¤ 27

1 0 0,0 53

336 93,1 2246

CVR-nummer hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen, og vil

for etableringen af alle virksomheder i

4

Okt/Sep Difference

07/08 %

3 300,0¤

5 400,0

187 196,8

52 100,0

169 48,2

44 46,7

592 43,3

194 38,6

651 37,3

130 28,7

188 27,0

141 23,7

356 17,5

215 15,0

26 -10,3

20 -13,0

15 -44,4

46 -13,2

3034 35,1

komnummer

r

Antal nyetablerede selskaber

I alt

Vækst %

*Kun 9 måneder. % angiver estimeret vækst for hele året.

sen

Antallet af nyetablerede selskaber i september er 2

tember 2007. For hele året er der et estimeret fald på 3.9

måneder i 2008. Hvis man sammenligner med de første

pct..

Det skal nævnes, at der i sidste måneds statistik var noteret et forkert antal nyetableringer for august

2008. Det er nu korrigeret.

2003 2004 2005 2006 2007

15.116 18.174 22.299 27.286 29870

15,5 20,2 22,7 22,4 9,5

Kilde: Erhvervs & Selskabsstyre

2.178, hvilket er en stigning på 7,7

pct., men er altså beregnet ud fra de første

ni måneder af 2007, har der været et fald på 3,1

5

2008

21527

-3,9*

de: Selskabsstyrelpct.

i forhold til sep-

, ni

6

Branchedefinitioner til konkursstatistik*

NAVN INDHOLD AF BRANCHEN I HOVEDTRÆK

LANDBRUG, FISK MM. Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri.

RÅSTOFINDVINDING Indvinding af mineraler i fast-, flydende- og luftform: .olie, gas, kul,

sten, ler, kridt, kalk, tørv, jern m.m.

FREMSTILLINGSVIRKSIMHED Fremstilling af fødevarer, tobak, tekstiler, beklædning, læder, træ,

papir, kemisk fremstilling,maskiner, IT-udstyr, medicinsk udstyr,

transportmidler, møbler mm.

FORSYNINGSVIRKSOMHED

MM.

El, gas, vand & varmeforsyning, produktion og salg.

BYGGE & ANLÆGSINDUSTRI Bygge & anlægsindustri generelt. Herunder alle typer af håndværksvirksomhed.

HANDEL Detailhandel og engroshandel generelt.

TRANSPORT Transport og godshåndtering. Passager- og godstransport på land, i

luften og på søen.

OVERNATNING &

RESTAURATION

Hotel & restaurationsvirksomhed generelt, inkl. f.eks. campingpladser

og cateringvirksomhed.

INFORMATION &

KOMMUNIKATION

Produktion og formidling af information. Salg af midler til udsendelse

eller formidling af disse produkter samt data-, kommunikation-, it-,

databehandlings- og informationsvirksomhed.

PENGEINST. & FINANS Pengeinstitutter, finansiering, realkreditinstitutioner, forsikringsselskaber.

Finansielle holdingselskaber og investeringsvirksomheder er

også i denne branche.

FAST EJENDOM Virksomhed ifm. fast ejendom, udlejning, salg og administration. Herunder

også mæglere.

LIBERAL SERVICE MM. Specialiserede liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser.

F.eks. advokater, revisorer, reklamevirk., dyrlæger mm

ADM. TJENESTEYDELSER Ikke specialiserede tjenesteydelser. F.eks. Udlejning og leasing af materielle

og ikke-finansielle immaterielle aktiver, Rejsebureauer, vagtvirksomhed

OFFENTLIG FORVALTNING

OG ADM.

Medtages ikke

UNDERVISNING Både offentlige og private undervisningsinstitutioner, kursusvirksomhed

m.m.

SUNDHEDSVÆSEN MM. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger. Indeholder offentlige som

private sundhedsvirksomheder, som f.eks. hospitaler, læger, tandlæ7

ger terapeuter m.m., og sociale institutioner, som f.eks. vuggestuer,

børnehaver og dagcentre.

KULTUR, FORLYST. & SPORT Drift af museer, spillevirksomhed, sport og fritidsaktiviteter.

ANDRE SERVICEYDELSER En opsamlingsbranche der omfatter: Organisationer, reparation af bl.a.

computere, husholdningsmaskiner mm. Og personlige serviceydelser,

som frisør.

PRIVATE HUSHOLDNINGER Medtages ikke

EKSTRATERRITORIALE ORG. Medtages ikke

UOPLYSTE Ingen information om brancheforhold

*brancherne bygger på EUs brancheklassifikation.

Top