Experian Denmark: Latest RKI-Figures and Statistics 2007 (Ritzau)

Færre Danskere er Dårlige Betalere

Til trods for at antallet af betalingsanmærkninger steg i 2007, bød året på et beskedent fald i antallet af dårlige betalere. Med knap 200.000 dårlige betalere fastholdes niveauet fra året før stort set. Overordnet faldt den samlede misligholdte gæld i Experians RKI-register med over en halv milliard kroner. Det viser helt nye tal fra Experian.

Mens der op i gennem 1990’erne og starten af det nyeste årtusinde kom flere og flere dårlige betalere, fastholder 2007 de seneste års tendens med færre dårlige betalere. I alt er 4,66 % af befolkningen i dag registreret, mod 4,69 % i 2006. I samme periode er antallet af anmærkninger dog steget med 20.000, hvilket betyder, at dårlige betalere i dag har misligholdt gæld flere steder. Deres samlede gæld er dog reduceret.

”Det er glædeligt, at danskernes gæld i RKI-registeret er faldet med godt 550 mio. kroner. Vi kan dog se, at der er en stagnation, når vi ser på antallet af dårlige betalere i forhold til tidligere år. Hvor der i 2005 og 2006 var betydelige fald i antallet af registrerede personer, er der i 2007 et stort set uændret antal dårlige betalere. Det kan tyde på, at der er stagnation eller et konjunkturskifte under opsejling,” fortæller kommunikationschef I Experian, Camilla Rose.

Et andet tegn på stagnation er, at 2007 bød på en stigning på hele 18 % i nye betalingsanmærkninger, hvilket er rekord for dette årti. Udviklingen kan dog også hænge sammen med, at mange virksomheder har iværksat automatiserede processer med kreditvurdering og kreditovervågning, hvilket fører til, at blandt andet antallet af nyregistrerede øges.

Færre dårlige betalere i næsten alle aldersgrupper
For første gang i fire år er der et fald i antallet af de yngste dårlige betalere, nemlig de 18-20 årige. Faldet slår – stort set – igennem på tværs af alle aldersgrupper. Kun aldersgrupperne 21-30 årige og 51-70 årige oplevede stigninger, og disse var meget moderate i 2007.

Andelen af dårlige betalere er fortsat størst blandt danskere i alderen 21-50. Her er 6-7 % registreret i Experians RKI-register mod et befolkningsgennemsnit på 4,66 %. Blandt de ældre årgange er der færre registrerede, men det er til gengæld også denne gruppe, der er registreret med størst misligholdt gæld nemlig ca. 53.000 kroner per person, hvor landsgennemsnittet er på godt 37.000 kroner.

”I Experian vil vi gerne hjælpe folk til at træffe bedre beslutninger. Hvor registrering i RKIregisteret er starten til en bedre styring af privatøkonomien, er udtrædelse af registeret et klart tegn på, at man er kommet oven vande økonomisk. Derfor er vi naturligvis glade for udviklingen i 2007, hvor der nu er færre RKI-registrerede danskere, og de tilbageværende registrerede samtidig skylder færre penge væk,” siger Camilla Rose.

Flere firmaer er dårlige betalere
Mens udviklingen for privatpersoner har været positiv i 2007, er billedet et andet hos firmaerne. Her er både antallet af RKI-registrerede firmaer, det samlede misligholdte beløb og antallet af anmærkninger steget mærkbart. 2007 sluttede således med hele 27.103 RKIregistrerede firmaer, hvilket er betydeligt højere end de tre foregående år, hvor godt 25.000 firmaer var registreret.

På grund af mange nyetablerede firmaer i 2007, er andelen af firmaer med registreret misligholdt gæld hos RKI dog faldet til 4,14 % af alle danske firmaer mod 4,18 % i 2006. Tilsammen har firmaerne i dag en misligholdt gæld på knap 850 mio. kroner, hvilket giver et gennemsnit per firma på 31.168 kroner.

Betydelige geografiske forskelle
Faldet i andelen af RKI-registrerede danskere er noget ujævnt fordelt geografisk. For mens Regionerne Midtjylland, Hovedstaden og Syddanmark for tredje år i træk alle har oplevet fald i antallet af registrerede i 2007, er der stigninger i Regionerne Sjælland og Nordjylland, hvor henholdsvis 5,25 % og 4,88 % er registrerede. Sjælland fortsætter dermed som regionen med den største andel af registrerede

Kigger man på kommuneniveau, har Lolland med 8,87 % den højeste andel borgere RKIregistrerede,

mens Christiansø, Allerød og Dragør med knap 2 % har færrest. De otte kommuner med færrest RKI-registrerede borgere tilhører alle Region Hovedstaden.

Se vedhæftede statistiske materiale.

  • Experian RKI-tal for privatpersoner
  • Experian RKI-tal for firmaer
  • Experian RKI-tal fordelt på alder
  • Experian RKI-tal fordelt på regioner
  • Grafisk kort over fordelingen på landsplan

For yderligere oplysninger og kommentarer kontakt venligst:
Kommunikationschef Camilla Rose
tlf. 70 10 01 07
Email cro@experian.dk

Om Experian
Experian hjælper virksomheder og organisationer med at øge deres indtjening. Det gør Experian ved at stille viden og værktøjer til rådighed, der øger salget, målretter markedsføringen og reducerer risikoen for tab. Experian i Danmark består bl.a. af Experian RKI, som er Danmarks største register over dårlige betalere, Experian KOB, som er Danmarks største erhvervsdatabase samt Experian Decision Analytics (tidligere Experian Scorex), som leverer en unik kombination af dataintelligente teknologier og konsulentbaserede, skræddersyede løsninger til virksomheder inden for Risk Management.

Experian er markedsledende i Danmark og er et datterselskab af det børsnoterede Experian, som er repræsenteret over det meste af verden. Læs mere om Experian på www.experian.dk

Top