Dünyanın lider bilgi hizmetleri şirketi Experian, Burgan Bank’ın tahsilat sistemi ve süreçlerini güçlendirmek üzere yeni bir proje geliştirdi. Bu projeyle dijitalleşme ve stratejik tahsilatın önemini artıran Experian, daha otomatize bir yapı, esnek, dinamik ve verimli bir tahsilat süreci sunuyor. Experian Türkiye Genel Müdürü Serter Baltacı, proje kapsamında öncelikli hedeflerinin, stratejik ve operasyonel otomasyon yoluyla tahsilat rakamlarını yükseltmek ve geri kazanımları artırmak olduğunu belirtiyor.

Uzun yıllardır, tahsilat yönetimi konusunda müşterilerine değer katmaya devam eden Experian, Burgan Bank’ın tahsilat sistemi ve süreçlerini güçlendirmek üzere geliştirdiği yeni projesiyle dijitalleşme ve stratejik tahsilatın önemini artırıyor. Diğer yandan da daha otomatize bir yapı, esnek, dinamik ve verimli bir tahsilat süreci sunuyor. Experian Türkiye Genel Müdürü Serter Baltacı, projeyle öncelikli hedeflerinin, stratejik ve operasyonel otomasyon yoluyla tahsilat rakamlarını yükseltmek ve geri kazanımları artırmak olduğunu açıklıyor. Experian Türkiye Genel Müdürü Serter Baltacı, yeni projelerini ve Türkiye planlarını bizimle paylaştı.

Burgan Bank ile nasıl bir proje gerçekleştirdiniz?
Burgan Bank bu projeyle, müşteri odaklı tahsilat yönetim uygulamalarını hayata geçirmeyi ve dijitalleşme alanında yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. 2014’ten bu yana Burgan Bank ile proje çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar çeşitli çözümlerimizle, altı projeyi birlikte yürütme fırsatı yakaladık. Burgan Bank’ın dijitalleşme sürecinde güvenilir bir iş ortağı olarak, başarılı bir şekilde hayata geçirdiğimiz projeyle stratejik ve operasyonel otomasyon yoluyla tahsilat rakamlarını yükseltirken müşteri deneyimini geliştirmek, operasyonel maliyeti azaltmak ve daha etkin stratejiler tasarlayabilmeyi hedefledik.

Bu projeyle tahsilat süreçlerinde görülen iyileştirmeler neler?
Son gerçekleştirdiğimiz Power Curve Collections (PCC) ürün ailesinin Burgan Bank sistemlerine entegre edildiği projemizde, proje planlaması her iki kurum proje yöneticileri tarafından uyum içinde hazırlandı. Proje özelinde paydaşların projeye verimli bir şekilde dahil edilmesiyle Burgan Bank’ın ürünü zamanında kullanması ve fayda elde etmesi sağlandı. Burgan Bank’ın aynı zamanda zorlaşan piyasa koşularında dinamik ve aktif tahsilat stratejileri geliştirebilmesi, gecikmeye giren müşterilerin gecikmelerinin iyileştirilmesini sağlaması, tahsilat aksiyonlarını en doğru kanala yönlendirmesi ve operasyonel risklerden korunmasını amaçlıyoruz. Teknolojinin çeşitli endüstrilerdeki etkisiyle, mevcut süreçlerde verimlilik gereksinimi her geçen gün önem kazandı. Bu doğrultuda kredi sunan kuruluşların tahsilat verimliliğini artırması ve ödeme zorluğu yaşayan kredileri geri kazanmak için yenilikler sunması kritik hale geldi. Teknolojinin gücünden yararlanarak kredi veren kurumların, gecikmeli müşterileriyle daha iyi anlaşmalar yapmasına ve zorluk çekmeden kredilerin geri ödenmesine yardımcı olmak en önemli amaçlarımız arasında yer alıyor.

Projeyle önümüzdeki dönem hedefleriniz neler?
Makine Öğrenmesi (Machine Learning) ve veri odaklı tahmin analiziyle entegre çalışan modern tahsilat
projelerini, geleneksel tahsilat yaklaşımlarıyla karşılaştırdığımızda gelişme beklediğimiz alanlar oldukça
kapsamlı. Bunlar, iş dağılımını optimize ederek daha hızlı işlem süresi sağlamak, süreçlerdeki kısıtları anlık olarak belirlemek, otomatik segmentasyon ve tahsilat aksiyonlarının yönlendirilmesiyle daha iyi kurtarma oranına ulaşmak, müşteriler hakkında daha fazla bilgi toplamak ve kredi tahsilatı için en etkin aksiyonları belirlemek olarak özetlenebilir.

Bankacılıkta en çok gözlemlediğiniz tahsilat sorunları neler ve bu alanda ne yapıyorsunuz?
Experian olarak sektörde en çok karşılaştığımız tahsilat sorunları arasında analitik yaklaşımlı dinamik
segmentasyon eksikliği geliyor. Biz bu anlamda, süreç optimizasyonu, etkin kaynak kullanımı ve giderlerin belirlenmesi konusunda destek sunuyoruz. Ayrıca alternatif çözüm önerileri içinden müşterinin kendi ödeme planının oluşturulması gibi ‘self service’ olarak adlandırdığımız hizmetlerimizle de çözümler sağlıyoruz.

2019 yılı için Türkiye’de ne gibi hedefleriniz bulunuyor?
Experian büyümeyi hedefleyen bir şirket. Son 10 yıldır Türkiye’de istikrarlı şekilde büyümemizi sürdürüyoruz. Müşterilerimizin anlık kredi riski kararları almaları, regülasyonlara uyum sağlamaları ve dolandırıcılığı önlemeleri konusunda değer yaratan iş çözümleri sunmaya devam edeceğiz. Experian Türkiye’nin başarısının en temel nedeni, yerel olarak güçlü bir kadroya sahip olması ve bu amaçla insan kaynağına sürekli yatırım yapması. Bu anlamda son günlerde oldukça önemli atamalar gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde hem yerel kaynaklarımızı güçlendirmeye hem Türkiye pazarına özel olarak ayrılmış uluslararası kaynaklarımızı artırmaya devam edeceğiz. Experian’da, hem kendimizin ve hem de müşterilerimizin büyümesine yardımcı olmak için fırsatlar yaratmak ve iş yapış şeklimizi geliştirmemiz herkesin sorumluluğunda olan ortak bir değer. Türkiye’ye özel inovatif çözümler üretmeye ve farklı pazarlardaki en iyi uygulamaları da yerelleştirmeye devam edeceğiz. Önümüzde uzun bir yol var fakat biz potansiyelimizi daha yeni ortaya çıkarmaya başladık.

Sorunlu Tahsilat, Yüzde 15 İyileşiyor
Londra’da birkaç terzinin şüpheli alacaklarının bilgilerini paylaşmasıyla temelleri atılan Experian, uzun yıllardır tahsilat yönetiminde müşterilerine değer katıyor. Experian, gecikmeye düşen her müşteri için dinamik ve özel tahsilat stratejileri geliştirmek amacıyla tahsilat süreçlerinin ve faaliyetlerinin merkezine akıllı müşteri segmentasyonunu yerleştiriyor. Kurumlar, örneğin geç ödemeyi alışkanlık haline getiren müşterilerin kendilerinin ödemeleri için bekleyerek, ellerindeki kaynakları yüksek riskli ve yüksek değerli müşterilere ayırabilir, böylece gecikmedeki müşterilerini önceliklendirebilirler. Biz Analitik Çözümler, Stratejik Danışmanlık, Portföy Yönetimi Paketi, Strateji Optimizasyonu, PowerCurveTM Customer Management (Stratejik Tahsilat) ve PowerCurveTM Collections (Operasyonel Tahsilat) alanlarında çözümler geliştiriyoruz.

Net Sonuçlar
Çözüm ve hizmetlerimiz sayesinde kurumlar, gelecekteki kârlılıkları için müşteri kaybını azaltmak ve gelir akışını sürdürmek amacıyla sorunlu kredileri en aza indirebiliyor ve müşterileri hızla ödeme güçlüğünden kurtarabiliyor. Tahsilat ürünlerimizi uygulamaya koyan müşterilerimiz, gecikmeli kredilerden kurtarma oranını yüzde 24’e kadar ve sorunlu kredi tahsilatlarını yüzde 15 oranında iyileştirdiler. Verimliliği yüzde 70’in üzerinde bir oranda ve gecikmeli kredilerde iyileşme oranını da yüzde 24’e kadar artırdılar. Personel giderlerini de yüzde 31 oranında azalttılar. Gecikme dönem geçişlerinde yüzde 60’tan fazla iyileşme kaydettiler. Karşılıklar için yüzde 20’den fazla oranda azalma sağladılar.

Top