Burgan Bank ve Experian, Tahsilat Sistemi ve Süreçlerini Güçlendirmek İçin Bir Araya Geldi

Experian, Burgan Bank’ın tahsilat sistemi ve süreçlerini güçlendirmek üzere geliştirdiği yeni projesiyle, dijitalleşme ve stratejik tahsilatın önemini artırırken, daha otomatize bir yapı, esnek, dinamik ve verimli bir tahsilat süreci sunuyor. Experian Türkiye Operasyon Grubu Ülke Lideri Rıdvan Gülşen ve Burgan Bank Proje ve Test Yönetimi Ofisi Bölüm Başkanı Ragıp Özkan projenin detaylarını bizimle paylaştılar.

Projeden genel hatlarıyla bahsedebilir misiniz?
Rıdvan Gülşen: Burgan Bank’ın dijitalleşme sürecinde güvenilir bir iş ortağı olarak, başarılı bir şekilde hayata geçirdiğimiz projemizle stratejik ve operasyonel otomasyon yoluyla tahsilat rakamlarını yükseltirken müşteri deneyimini geliştirmeyi ve operasyonel maliyeti azaltmayı hedefledik. Aynı zamanda modern kullanıcı ara yüzüyle uyumlu daha verimli stratejiler tasarlamayı ve geri kazanım verimliliğini artırmayı amaçladık.

Ragıp Özkan: 2014 yılından beri Experian ile proje çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar Experian’ın çeşitli ürün platformlarındaki altı projeyi birlikte yürüttük. Özellikle uluslararası standartlara hakimiyeti ve bu alandaki niteliği sayesinde, Experian ile proje yönetim süreçlerini risk, zaman ve iletişim yönetimi açısından başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Power Curve Collections (PCC) ürün ailesinin Burgan Bank sistemlerine entegre edildiği en son projede, planlamalar her iki kurum proje yöneticileri tarafından uyum içinde hazırlandı. Proje özelinde paydaşların verimli bir şekilde dahil edilmesiyle Burgan Bank’ın ürünü zamanında kullanması ve fayda elde etmesi sağlandı.

Experian ile Esnek ve Dinamik Bir Tahsilat Süreci Oluşturmayı Planlıyoruz

Tahsilat süreçlerinde en çok karşılaştığınız sorunlar neler? Bu projeyle sürece nasıl bir katma değer sağlıyorsunuz?
Ragıp Özkan: Tahsilat süreçlerinde karşılaştığımız zorluk, müşteri ve piyasa riski haricinde uygulanan stratejilerin teknolojik olarak desteklenememesiydi. İhtiyaç duyulan teknoloji; esnek, pratik ve aksiyonlarla entegre edilmiş çözümler sunan bir yapıydı. Bu kapsamda Experian’ın Power Curve Collections çözümüyle stratejilerin uygulanması ve geliştirilmesi konusunda teknolojiden yararlanıp esnek ve dinamik bir tahsilat süreci oluşturmayı planlıyoruz. Ayrıca, zorlaşan piyasa koşullarında dinamik ve aktif tahsilat stratejileri geliştirebilmek, gecikmeye giren müşterilerin gecikmelerinin iyileştirilmesini sağlamak, tahsilat aksiyonlarını en doğru kanala yönlendirmek, dış kaynaklarla entegre çalışabilmek, operasyonel risklerden korunmak ve bunlara bağlı olarak verimlilik artışı sağlamak da diğer hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Rıdvan Gülşen: Teknolojinin gücünden yararlanarak kredi veren kurumların, gecikmeli müşterileriyle daha iyi anlaşmalar yapmasına ve zorluk çekmeden kredilerin geri ödenmesine yardımcı olmak en önemli amaçlarımız arasında yer alıyor. Experian, uluslararası yetkinliklerini yerel tecrübesiyle birleştirerek tahsilat yaşam döngüsünün bütününü karşılamak üzere; Analitik Çözümler, Stratejik Danışmanlık, Portföy Yönetimi Paketi, Strateji Optimizasyonu, PowerCurveTM Customer Management (Stratejik Tahsilat) ve PowerCurveTM Collections (Operasyonel Tahsilat) alanlarında çözümler geliştiriyor. Experian’ın sunduğu katma değerli çözüm ve hizmetler sayesinde kurumlar, gelecekteki karlılıkları için müşteri kaybını azaltmak ve gelir akışını sürdürmek amacıyla sorunlu kredileri en aza indirebiliyor ve müşterileri hızla ödeme güçlüğünden
kurtarabiliyor.

Dijital Dönüşüm ve Makine Öğrenmesi Ön Planda

Proje kapsamında önümüzdeki dönem hedefleriniz neler?
Rıdvan Gülşen: Makine Öğrenmesi (Machine Learning) ve veri odaklı tahmin analiziyle entegre çalışan modern tahsilat projelerini, geleneksel tahsilat yaklaşımlarıyla karşılaştırdığımızda gelişme beklediğimiz alanlar oldukça kapsamlı. Bunlar; iş dağılımını optimize ederek daha hızlı işlem süresi sağlamak, süreçlerdeki kısıtlamaları anlık olarak belirlemek, otomatik segmentasyon ve tahsilat aksiyonlarının yönlendirilmesiyle daha iyi kurtarma oranına ulaşmak, müşteriler hakkında daha fazla bilgi toplamak ve kredi tahsilatı için en etkin aksiyonları belirlemek olarak özetlenebilir.

Ragıp Özkan: Burgan Bank dijital dönüşüm programına hızla devam ediyor. Bu kapsamda özellikle bankamız bünyesinde hizmet vermeye başlayan Dijital Bankacılık grubunun, kredi karar verme, izleme ve tahsilat süreçlerinde Experian’ın ürünleri sayesinde dijital dönüşüm entegrasyonu kolaylaştı. Ayrıca, bireysel bankacılık ve ticari bankacılık alanında gerçekleştirilecek dijital dönüşüm stratejik planlarında, Experian ürünlerinin entegrasyonu ve hizmet kalitesi oldukça önemli bir rol oynayacak.

Top