Mångfald och glesbygd hårdast drabbade av bränder

Mångfald och glesbygd hårdast drabbade av bränder

Förbättrad information kan öka riskgruppers kunskap om brandorsaker.

En kartläggning framtagen av fd Räddningsverket tillsammans med Experian visar att olika livsstilsgrupper löper olika hög risk att drabbas av bränder.Områden med kulturell mångfald löper hög risk pga att de i stor utsträckning saknar brandvarnare. Även glesbygdsområden är överrepresenterade vad gäller bostadsbränder.

Livsstilsgruppen Kulturell Mångfald är den största riskgruppen med en överrepresentation av antal bränder samt en betydande avsaknad av brandvarnare. Enligt kartläggningen är det, soprum och trapphus som är största riskområdena – andelen bränder som startar där är18,7 % i soprum jämfört med övriga gruppers 5,2 % och 12,5 % i trapphus jämfört med övriga gruppers 3,8 %.

Skräp i container eller motsvarande hör till ett av de mest förekommande startföremålen och även där står denna livsstilsgrupp ut; 8,2 % jämfört med övriga gruppers 2,6 %.

Även anlagda bränder är mer vanliga i områden med kulturell mångfald.

Den grupp som är mest drabbad av bostadsbränder är livsstilsgruppen Glesbygd – trots det faktum att brandvarnare i stor utsträckning har blivit installerade. Här är skorstenen det mest förekommande startutrymmet, med 45,4 % i relation till övriga gruppers 18,0 %, och eldstaden det näst mest förekommande med 14,0% i relation till övriga gruppers 6,4 %.

  • ”Mosaic livsstilar segmenterar väl individers konsumtion, attityder och beteenden. Segmenteringskraften i Mosaic livsstilar visar sig tydligt även i denna studie av brandorsaker för att kartlägga riskgrupper”, säger Sofia Åbjörnsson, Head of Sales Experian AB.

Förutom inom de två största riskgrupperna visar kartläggningen på flera viktiga fakta vad gäller uppkomst av bränder i hela landet.

Levande ljus och rökning är en vanlig brandorsak för de lägenhetsboende livsstilsgrupperna; Välutbildade storstadsbor, Singlar i storstad, Unga singlar i lägenhet, Seniorer i lägenhet och Lägenhet på mindre ort. Den förstnämnda gruppen saknar även i större utsträckning brandvarnare.

För de villaboende livsstilsgrupperna; Välbeställda villaägare, Småhus i förort, Småhus och pendling så är tekniska fel en förekommande brandorsak.

Fd Räddningsverket skulle via Mosaic ha en möjlighet att utbilda och rikta sin anpassade information till riskgrupperna. Ökad kommunikation leder till ett mer effektivt förebyggande av bränder. Lokalradio- och tv, postala utskick och undervisning i skolor skulle kunna bidra till detta ändamål.

  • ”Experian har via en stor mängd undersökningsdata från bl a Sifo Research International beskrivit de olika Mosaic livsstilarnas beteende, konsumtion, preferenser och värderingar. Rätt utnyttjat ger kunskapen underlag för anpassad och träffsäker kommunikation”, säger Anneli Pettersson, KAM Experian.

Vilken livsstil tillhör du? Gå in på www.experian.se

För mer information, kontakta gärna:
Anneli Pettersson
Tel: 08-50595730
Email: anneli.pettersson@experian.se

Top