Hver Tredje Iværksætter Er Forsvundet

Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder er der etableret godt 14.000 nye selskaber mod godt 21.000 nyetableringer i de samme måneder af 2008. Antallet af konkurser i september måned er samtidig steget med godt 45 pct. i forhold til september sidste år.

Hver Tredje Iværksætter Er Forsvundet

Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder er der etableret godt 14.000 nye selskaber mod godt 21.000 nyetableringer i de samme måneder af 2008. Antallet af konkurser i september måned er samtidig steget med godt 45 pct. i forhold til september sidste år. Det viser en ny konkursanalyse fra Experian.

Det er hårde tider for landets iværksættere. 14.082 nye selskaber er startet op i løbet af årets første ni måneder. Det er 34,6 pct. færre end de 21.527 selskaber, der blev etableret fra januar til september i 2008.

Den seneste måned bekræfter tendensen. I september er der etableret 1.535 nye selskaber, hvilket er et fald på 29,5 pct. i forhold til september 2008.

"Efter årets tre første kvartaler kan vi gøre status og se, at danskernes iværksætterlyst er dalet markant. Den seneste måned bekræfter tendensen – det er mere end hver tredje iværksætter, der har droppet planerne om at starte op for sig selv i forhold til 2008," siger kommunikationschef i Experian, Camilla Rose.

45 pct. flere konkurser i september
I analysen måler Experian også antallet af konkurser i dansk erhvervsliv. I september 2009 er 488 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på 45,2 pct. i forhold til september 2008.

Brancherne undervisning og transport er hårdest ramt. I transportbranchen er 25 virksomheder gået konkurs i september, mens ni transportvirksomheder måtte dreje nøglen om i september sidste år.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Kommunikationschef Camilla Rose
Tlf. 28 19 29 09

2.oktober 2009

FAKTAARK

Konkursstatistik for september 2009
Kommentarer til regionale konkurser

I september 2009 er 488 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på 45,2 pct. i forhold til september 2008, hvor der var 336 konkurser.  Det er Færøerne og Fyn, som har oplevet de relativt største stigninger. Lolland - Falster har haft et fald i antallet af konkurser.

Set over en 12 måneders periode, har der været en stigning på 87,5 pct., så det samlede antal konkurser for de seneste 12 måneder er 5.689. Færøerne og Fyn har over de seneste 12 måneder oplevet den største relative stigning, kun Grønland har haft et fald. I de første ni måneder af 2009 har der været 4.135 konkurser og ved en simpel fremskrivning vil 2009 ende med at have 5.513 konkurser.

Chart

Kommentarer til konkurserne fordelt på brancher
Det er brancherne Undervisning og Transport, som har haft de relativt største stigninger i antallet af konkurser sammenlignet med september 2008. Der har været et fald i antallet af konkurser indenfor Forsyningsvirksomhed mm., Andre serviceydelser, Kultur, Forlystelser & Sport og Fast ejendom. Når der ses på de seneste 12 måneder, er det Landbrug, fisk mm. og Fast ejendom, der har haft de største relative stigninger.

Chart

Som bemærkning til ovenstående branchestatistik, skal nævnes at Danmark pr. 1/1 2008 har fået en ny brancheopdeling kaldet DB07. Sammenligningstallene for Okt./Sep. 07/08 bygger på konstruerede konverteringer fra de gamle koder, så disse størrelser skal tages med et forbehold.

Kommentar til udvikling i de løbende gennemsnit

Chart

Kommentar til udvikling i de løbende gennemsnit
De 488 konkurser i september har bevirket, at tre-måneders-gennemsnittet falder lidt, seks- måneders snittet er uændret, men 12-måneders gennemsnittet fortsætter opad, og nu er på 474.

Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber
Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og AMBA. Og er således ikke et udtryk for etableringen af alle virksomheder i Danmark.

Chart

Antallet af nyetablerede selskaber i september 2009 var 1.535, hvilket er et fald på 29,5 pct. i forhold til september 2008. Der er på de første ni måneder af 2009 etableret 14.082 selskaber mod 21.527 etableringer i de samme måneder af 2008. For hele 2009 er der et estimeret fald på 31,2 pct. i forhold til 2008, men det er altså beregnet ud fra en simpel fremskrivning af de ni første måneders tal – så det skal tages med et vist forbehold.

Relativ stigning i antal konkurser for de seneste 12 måneder. Geografisk opdelt.

Map

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Kommunikationschef Camilla Rose
Tlf. 70 10 01 07

Branchedefinitioner til konkursstatistik*

NAVN INDHOLD AF BRANCHEN I HOVEDTRÆK
LANDBRUG, FISK MM. Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri.
RÅSTOFINDVINDING Indvinding af mineraler i fast-, flydende-og luftform: .olie, gas, kul, sten, ler, kridt, kalk, tørv, jern m.m.
FREMSTILLINGSVIRKSIMHED Fremstilling af fødevarer, tobak, tekstiler, beklædning, læder, træ, papir, kemisk fremstilling,maskiner, IT-udstyr, medicinsk udstyr, transportmidler, møbler mm.
FORSYNINGSVIRKSOMHED MM. El, gas, vand & varmeforsyning, produktion og salg.
BYGGE & ANLÆGSINDUSTRI Bygge & anlægsindustri generelt. Herunder alle typer af håndværks­virksomhed.
HANDEL Detailhandel og engroshandel generelt.
TRANSPORT Transport og godshåndtering. Passager-og godstransport på land, i luften og på søen.
OVERNATNING & RESTAURATION Hotel & restaurationsvirksomhed generelt, inkl. f.eks. campingpladser og cateringvirksomhed.
INFORMATION & KOMMUNIKATION Produktion og formidling af information. Salg af midler til udsendelse eller formidling af disse produkter samt data-, kommunikation-, it-, databehandlings-og informationsvirksomhed.
PENGEINST. & FINANS Pengeinstitutter, finansiering, realkreditinstitutioner, forsikringssel­skaber. Finansielle holdingselskaber og investeringsvirksomheder er også i denne branche.
FAST EJENDOM Virksomhed ifm. fast ejendom, udlejning, salg og administration. Her-under også mæglere.
LIBERAL SERVICE MM. Specialiserede liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser. F.eks. advokater, revisorer, reklamevirk., dyrlæger mm
ADM. TJENESTEYDELSER Ikke specialiserede tjenesteydelser. F.eks. Udlejning og leasing af ma­terielle og ikke-finansielle immaterielle aktiver, Rejsebureauer, vagt­virksomhed
OFFENTLIG FORVALTNING OG ADM. UNDERVISNING Medtages ikke Både offentlige og private undervisningsinstitutioner, kursusvirksom­hed m.m.
SUNDHEDSVÆSEN MM. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger. Indeholder offentlige som private sundhedsvirksomheder, som f.eks. hospitaler, læger, tandlæ­ger terapeuter m.m., og sociale institutioner, som f.eks. vuggestuer, børnehaver og dagcentre.
KULTUR, FORLYST. & SPORT Drift af museer, spillevirksomhed, sport og fritidsaktiviteter.
ANDRE SERVICEYDELSER En opsamlingsbranche der omfatter: Organisationer, reparation af bl.a. computere, husholdningsmaskiner mm. Og personlige serviceydelser, som frisør.
PRIVATE HUSHOLDNINGER Medtages ikke
EKSTRATERRITORIALE ORG. Medtages ikke
UOPLYSTE Ingen information om brancheforhold

*brancherne bygger på EUs brancheklassifikation.

Postnummerinterval på regionerne i analysen:

Chart

Top